Blog

Ostvarivanje prava na razmjerni dio godišnjeg odmora i regresa za 2019. godinu za policijske vježbenike

S obzirom na više upita u svezi s pravom korištenja godišnjeg odmora za 2019. godinu policijskih vježbenika koji su zaposleni tijekom 2019. godine (a nakon 1.07.2019. godine) obavještavamo vas kako, sukladno čl. 79. Zakona o radu i članaka 17. i 18. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik i namještenik (radnik) ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, tj. na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije ostvario pravo na puni godišnji odmor jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada.
Obzirom na navedeno, a u svezi s čl. 84. Zakona o radu i čl. 22. st. 4. Kolektivnog ugovora (prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu), svim navedenim djelatnicima koji ostvaruju pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2019. godinu treba biti omogućeno korištenje godišnjeg odmora za 2019. godinu najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.
Napominjemo da svim djelatnicima koji su ostvarili pravo na godišnji odmor (puni ili razmjerni dio) u 2019. godini pripada i pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora za 2019. godinu, koji im se mora isplatiti najkasnije do početka korištenja godišnjeg odmora stečenog za 2019. godinu.
Slijedom navedenog, obavještavamo sve VJEŽBENIKE KAKO NISU DUŽNI ZAPOČETI KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA U OVOJ GODINI KAKO BI OSTVARILI REGRES ZA 2019. GODINU, VEĆ ĆE PRAVO NA REGRES ZA 2019. GODINU OSTVARITI I U 2020. GODINI (najkasnije kada počnu koristiti razmjerni dio godišnjeg odmora iz 2019. godine).
Svim navedenim službenicima će se regres za 2020. godinu isplatiti redovno, zajedno s isplatom svim ostalim zaposlenicima (u pravilu tijekom srpnja). 
Navedeno potvrđuju i praksa tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
PODIJELI