Blog

Informacija o tijeku pregovora s poslodavcem

Početkom ove godine započeli smo pregovore s resornim ministrom oko visine koeficijenata policijskih službenika koji su trajali do rujna 2019. godine te su u razdoblju od 3. listopada do 21. studenog 2019. godine privremeno zaustavljeni zbog vođenja pregovora koje smo vodili s Vladom RH u svezi potpisivanja Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, a koji je i potpisan 29. studenog 2019. godine. Navedenim dodatkom smo, među ostalim, ugovorili povećanje osnovice za izračun plaće u narednoj godini u ukupnoj visini od 6,12%, povećanje božićnice i regresa na 1.500,00 kuna, dara za dijete na 600,00 kuna te još nekih drugih materijalnih prava.
Nakon potpisivanja Dodatka II i završetka štrajka prosvjetara nastavili smo pregovore s resornim ministrom. Osnovna postavka koju smo tražili je da policijski službenici (primarno SSS) ne smiju biti u nepovoljnijem položaju u pogledu povećanja plaća u narednom razdoblju u odnosu na javne službe i na učitelje i profesore, a da je konačni cilj kroz analizu koeficijenata u državnim i javnim službama postići početni koeficijent policijskih službenika od 1,00.
Slijedom navedenog, ovim putem vas obavještavamo kako su pregovori s resornim ministarstvom pri kraju te je izgledno postizanje sporazuma s Vladom RH. Kao što smo cijelo vrijeme isticali, policijski službenici, a osobito SSS, su među najpotplaćenijim zaposlenicima državnih službi te nam je cilj postići sporazum na tragu dogovora postignutog između Vlade RH i sindikata prosvjete, a koji su bili među najlošije plaćenim u javnim službama.
Nakon zaključenja sporazuma izvijestiti ćemo vas o svim detaljima.
PODIJELI