Blog

Priopćenje – Pregovori o osnovici i jednokratnim materijalnim pravima

Sindikat policije Hrvatske odbacuje navode prema kojima bi se reprezentativni sindikati trebali uključiti u nekakav nepromišljeni štrajk policajaca u organizaciji jednog malobrojnijeg sindikata koji nema reprezentativnost.  
Napominjemo i kako sindikat bez reprezentativnosti prema važećim zakonskim odredbama niti ne može organizirati legalan štrajk iz razloga na koje se poziva. Naime, osnovica i iznos plaće policajaca regulirani su kolektivnim ugovorom, a Zakon o radu jasno propisuje kako zbog izmjena istog pozivati na štrajk imaju pravo samo sindikati kojima je utvrđena reprezentativnost. 
Sindikat policije Hrvatske i dalje zadržava svoje pravo na industrijsku akciju, pa i štrajk, kao što smo štrajkali i prosvjedovali kad god je to bilo potrebno. Ali o tome ćemo sami odlučiti u skladu s našim internim ustrojem i povjerenjem koje nam je dalo naše članstvo, najbrojnije u državnim službama.
Kao i do sada, nastavljamo koristiti svoju pregovaračku snagu u pregovorima s poslodavcem. Kad je o aktualnoj Vladi riječ, pregovaramo praktički od prvog dana njena mandata. Do sada smo uspjeli vratiti pojedina prava izgubljena za mandata ranijih vlada te dalje radimo na poboljšanju materijalnog statusa policijskih službenika, dok je pitanje opremljenosti i radnih uvjeta već uvelike unaprijeđeno. Nećemo odustati od našeg osnovnog cilja, a to je povećanje početne plaće policajca na visinu trenutnog koeficijenta 1.00, a u toj borbi ćemo upotrijebiti sva dopuštena sredstva. Ali o vremenu i načinu ćemo sami odlučiti.
PODIJELI