Blog

Obavijest sindikatima o tijeku pregovora o osnovici plaće

Sukladno čl. 9. st. 6. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, obavještavamo sve nereprezentativne sindikate ili sindikate koji nisu zastupljeni u Pregovaračkom odboru sindikata državnih službi, a imaju članove zaposlene u tijelima državne uprave, odnosno državnim tijelima kako je dana 3. listopada 2019. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan prvi sastanak pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
Nakon otvaranja pregovora iznesen je prijedlog Protokola za sklapanje dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. Dogovoreno je da će se do sljedećeg sastanka usuglasiti predmet pregovora, a koji bi se prvenstveno trebao odnositi na materijalna prava i visinu osnovice plaće u državnim službama. 
Naredni sastanak pregovaračkih odbora održati će se u ponedjeljak 28. listopada 2019. godine.
Sve informacije o tijeku pregovora dostupne su na stranicama Sindikata policije Hrvatske www.sindikatpolicije.hr.
Ujedno, iznošenje mišljenja i prijedloga prema Pregovaračkom odboru sindikata državnih službi, a koji su od posebnog interesa za njihove članove, navedenim sindikatima omogućeno je putem adrese elektronske pošte:
 pregovaranje@sindikatpolicije.hr 
ili na poštansku adresu:
 Sindikat policije Hrvatske
(za Pregovarački odbor državnih službi)
 Bužanova 4
10000 Zagreb
Za Pregovarački odbor sindikata državnih službi,
Dubravko Jagić
PODIJELI