Blog

Informacija o pregovorima s Vladom RH o materijalnim pravima

U tijeku su pregovori o materijalnim pravima državnih službenika i namještenika između pregovaračkih odbora sindikata državnih službi i Vlade Republike Hrvatske. Naredni sastanak pregovaračkih odbora održati će se u ponedjeljak 28. listopada 2019. godine.
U dosadašnjem tijeku pregovora usuglašavao se Protokol o pregovorima za sklapanje dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike koji, među ostalim, određuje i predmet pregovora.
Predstavnici Sindikata policije Hrvatske su na prvom sastanku pregovaračkih odbora, održanom 3. listopada 2019. godine, iznijeli glavne zahtjeve koji se odnose na povećanje osnovice i pregovore o ostalim materijalnim pravima (božićnica, regres, …) te zahtjev za povećanjem koeficijenata za policijske službenike s najnižim koeficijentima 0,8 i 0,85 na 1,00 te shodno tome i povećanje ostalih koeficijenata obrnuto proporcionalno, sukladno visini (minimalna povećanja bi bila planirana za najviše koeficijente). Na sastanku smo iznijeli kako se naš zahtjev za korekcijom koeficijenata može riješiti i kroz zasebne razgovore s resornim ministrom te Ministarstvom financija.
U međuvremenu je javno objavljena i „ponuda“ Vlade RH u pogledu povećanja osnovice (6,12% u tri navrata tijekom naredne godine po 2%) te je u pogledu koeficijenta predložena analiza svih koeficijenata u državnim i javnim službama radi usklađivanja koeficijenata složenosti poslova.
Slijedom navedenog možemo vas izvijestiti da je stajalište Sindikata policije Hrvatske, koje je i potvrđeno na sastanku Predsjedništva SPH, kako je glavni cilj u što bržem vremenskom okviru osigurati da najniži koeficijent policijskog službenika bude najmanje 1,00, čime bi se ispravila dugogodišnja nepravda prema policijskim službenicima, osobito SSS, koji imaju najniže koeficijente u državnim i javnim službama.
O daljnjem tijeku pregovora pravodobno ćemo vas izvijestiti.
PODIJELI