Blog

Dnevnice za službeni put i terenski rad

Dana 6. rujna 2019. godine upoznali smo vas s dopisom kojim smo  Ministarstvo unutarnjih poslova upozorili na Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak, a konkretno o povećanju neoporezivog iznosa dnevnice za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu s dosadašnjih 170,00 kn na 200,00 kn. 
Sukladno primjeni čl. 63. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a u svezi s čl. 109. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ukazali smo Ministarstvu unutarnjih poslova kako se obveza isplate povišenog iznosa sukladno izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak treba primjenjivati od dana stupanja na snagu Izmjena i dopune Pravilnika tj. od 1.09.2019. godine.
Nastavno na navedeno poduzete su potrebne aktivnosti te smo kontaktirali nadležna tijela kako bi se isto što prije korigiralo.
Dana 19. rujna 2019. godine u sustavu Centralnog obračuna plaća, a temeljem pozitivnog mišljenja Ministarstva uprave i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, izvršena je izmjena iznosa elemenata za rad na terenu na način da terenski dodatak iznosi 200,00 kn, a terenski dodatak umanjen za 50% zbog osigurane odgovarajuće dnevne prehrane iznosi 100,00 kn. Navedene izmjene u sustavu COP-a, za terenski dodatak u prijašnjoj visini unesene prije 20. rujna, neće biti potrebno brisati i ponovo unositi novu visinu, već će se kroz sustav COP-a „povući“ ažurirana nova vrijednost pri kreiranju lista Kontrolnog izvješća i uvozu u obračun te će se eventualna razlika isplatiti na plaći u listopadu.
Također, od 20. rujna 2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova dnevnice za putovanja u tuzemstvu isplaćuje u novom višem iznosu, a isplata eventualne razlike nastale od 1. do 20. rujna biti će isplaćena do novog iznosa najvjerojatnije na uobičajeni način (putem blagajne) tijekom listopada, o čemu ćemo vas po potrebi dodatno izvijestiti. 
U nastavku vam na znanje dostavljamo upućeni nam dopis Uprave za materijalno-financijske poslove MUP-a Ur. Broj: 511-01-163-19-4 od 26. rujna 2019. godine te dopis Uprave za ljudske potencijale MUP-a Ur. broj: 511-01-157-19-2 od 19. rujna 2019. godine koji nam je dostavljen na znanje.

Dokumenti:

PODIJELI