Blog

Nova visina osnovice u primjeni od 1.09.2019. godine

Obavještavamo vas kako će od 1. rujna 2019. godine nova visina osnovice za izračun plaće u državnoj službi iznositi 5.695,87 kuna bruto.
Navedeno povećanje je ugovoreno Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike koji smo potpisali 21. prosinca 2018. godine, a kojim je za ovu godinu bilo ugovoreno povećanje osnovice za 3% s 1.1.2019. godine te 2% s 1.9.2019. godine. 
Nova visina osnovice primijeniti će se na plaći za mjesec rujan koja se isplaćuje u listopadu.
Navedena visina osnovice povećana je ukupno za 5,06%, a samim time uvećana je i plaća u 2019. godini. Nakon što je osnovica u 2018. godini povećana za 6,12 %, ukupno uvećanje osnovice u posljednje dvije godine iznosilo bi 12%. Smatramo da navedeno povećanje nije dovoljno, ali je dijelom napredak jer je nakon 8 godina plaća po prvi puta uvećana za toliki iznos.
PODIJELI