Blog

Priopćenje SPH – Povećanje plaća policijskim službenicima

Sindikat policije Hrvatske ovim putem još jednom iznosi svoj zahtjev za povećanjem plaća svim policijskim službenicima i zaposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova, a koji smo u posljednjih godinu i pol dana već u nekoliko navrata slali.
Naš zahtjev se odnosi na povećanje plaća na način da se početni koeficijent plaća policijskih službenika u prvoj fazi podigne na najmanje 1,0, a da se u što skorije vrijeme postigne početna plaća policijskog službenika od najmanje 7.500,00 do 8.000,00 kn.
Naime, nakon naših javno obznanjenih zahtjeva te zahtjeva upućenih izravno prema poslodavcu i resornim ministarstvima, načelno smo dobili suglasje oko toga da se s 1. siječnjem 2020. godine plaće povise najmanje na početni koeficijent od 1,0. Navedeno je bilo planirano provesti kroz odredbe Zakona o plaćama u državnoj službi, ali obzirom na promjene unutar Vlade RH te nadležnog ministra za rad, navedeno će biti potrebno provesti kroz Uredbu o plaćama policijskih službenika i Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.
Zbog postojanja razumijevanja i obzirom na teški materijalni položaj policijskih službenika, koji trenutno imaju početni koeficijent  0,8, a koji je najniži koeficijent za državne i javne službenike u RH, za sada nismo poduzimali nikakve sindikalne akcije, niti prijetili istima. Međutim, ukoliko s druge strane poslodavac navedeno ne ispuni do 1. siječnja 2020. godine, spremni smo na sindikalne akcije. Naši članovi, prvenstveno policijski službenici te zaposlenici u Zatvorskom sustavu i Carini, zasigurno će prihvatiti poziv na sindikalnu akciju, svjesni svog lošeg materijalnog položaja u odnosu na posao koji obavljaju.
Sindikalne akcije zaposlenika policije i ostalih represivnih snaga nikada, a pogotovo u ovom trenutku, ne mogu se provesti bez potencijalnih posljedica za Republiku Hrvatsku i njezine građane (moramo voditi računa i o migrantskoj krizi, terorizmu i o ostalim izazovima kojima se snage sigurnosti u Republici Hrvatskoj svakodnevno susreću). Stoga zaključujemo da su naši zahtjevi odmjereni, ispunjivi te da je potrebno izbjeći mogućnost industrijskih akcija, na dobrobit građana Republike Hrvatske i naše sigurnosti.
Zaostajanje plaća policijskih službenika za rastućim troškovima života razlog je za sve manji interes perspektivnih mladih ljudi za karijeru u policiji. Riječ je o opasnom trendu čije ćemo posljedice osjetiti u budućnosti na padu razine sigurnosti u Republici Hrvatskoj.
PODIJELI