Blog

Evidentiranje punog radnog vremena u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

Zaprimili smo nekoliko upita članova koji su u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za vlastite potrebe vadili potvrde o evidentiranju punog radnog vremena, a u kojima je kao radno vrijeme bilo navedeno 7 sati. Stoga se pojavilo pitanje da li je rad od 7 sati rad u punom ili nepunom radnom vremenu, a temeljem toga i na koji način će se računati mirovinski staž.
Navedeno pitanje postavljalo se već nekoliko puta te je slijedom navedenog  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Zagrebu dana 9. listopada 2015. godine Ministarstvu unutarnjih poslova uputio dopis objašnjenja.
U navedenom dopisu pojašnjeno je kako je za sve osiguranike, u ovom slučaju zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova, koji su zasnovali radni odnos prije 01.07.2001. godine, prema tada važećim propisima puno radno vrijeme bilo propisano na najviše 42 sata tjedno, a radni tjedan se računao sa 6 radnih dana, dnevno radno vrijeme bilo 7 sati. Od 01.07.2001. godine puno radno vrijeme ne smije biti duže od 40 sati tjedno, a radni tjedan se računa sa 5 radnih dana te je dnevno puno radno vrijeme osiguranika promijenjeno u 8 sati.
Promjena podataka o punom radnom vremenu sa 7 na 8 sati dnevno za sve osiguranike prijavljene po prijašnjim propisima, s punim radnim vremenom od 7 sati dnevno, nije se vršila, već se ti osiguranici i dalje vode kao osiguranici prijavljeni na puno radno vrijeme.
Obzirom na navedeno, za sada nema potrebe za korekcijom podataka, a što je vidljivo i po činjenici da se svim osiguranicima koji su otišli u mirovinu posljednjih godina staž izračunao u pravilnom trajanju.
PODIJELI