Blog

Pravo na sistematski pregled

Prema Ministarstvu unutarnjih poslova poslali smo dopis u kojem tražimo da nam se očituju da li su organizirali sistematske preglede za sve zaposlenike MUP-a, a sukladno odredbama čl. 55. Koletivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

U nastavku pročitajte dopis u cijelosti.

Dokumenti:

PODIJELI