Blog

Pravo na sistematski pregled – zahtjev

Temeljem čl. 55. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, svi službenici i namještenici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500 kuna, po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.
Stavkom 4. navedenog članka utvrđeno je da je prethodno razdoblje za upućivanje na sistematske preglede započeto 2015. godine, a novo razdoblje je počelo teći od 1. siječnja 2018. godine te je u st. 5. propisano „ako državno tijelo u roku od jedne godine od početka novog trogodišnjeg razdoblja ne omogući sistematski pregled iz stavka 1. ovoga članka, dužno je službenika i namještenika, na njegov pisani zahtjev, uputiti na sistematski pregled u zdravstvenu ustanovu iz mreže javne zdravstvene službe, u pravilu prema mjestu rada.“.
Obzirom na navedeno, prema Ministarstvu unutarnjih poslova poslali smo dopis u kojem tražimo da nam se očituju da li su organizirali sistematske preglede za sve zaposlenike (osim onim službenicima i namještenicima koji su u istom razdoblju upućeni od strane poslodavca na obvezni liječnički pregled sukladno posebnim propisima). 
Ukoliko navedeno nije organizirano (a što dosadašnje informacije ukazuju), a želite podnijeti zahtjev sukladno čl. 55., st. 5. Kolektivnog ugovora, molimo da se obratite u glavnu podružnicu u kojoj ste član, gdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za sistematski pregled.
U slučaju neispunjavanja vašeg zahtjeva, uputit ćemo vas u daljnje radnje.
PODIJELI