Blog

Potpisan Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Danas, 21. prosinca 2018. godine, potpisan je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. 
Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ugovorena su povećanja plaće u 2019. godini. 
Sukladno odredbama članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ugovoreno je kako će se svake godine pregovarati o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika.  Navedeni pregovori su završeni potpisivanjem Dodatka I. kojim je  regulirana visina osnovice te politika plaća u državnim službama u 2019. godini.
Ugovoreno je povećanje osnovice za 3% s 1.1.2019. godine (što će biti vidljivo na plaći za siječanj koja se isplaćuje u veljači) te 2% s 1.9.2019. godine (što će biti vidljivo na plaći za rujan koja se isplaćuje u listopadu). Navedeno povećanje iznosi ukupno 5,06% povećanja osnovice, a samim time i plaća u 2019. godini. 
Također, ugovorena je odredba po kojoj će se prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje, za svaku slijedeću kalendarsku godinu otvoriti pregovori o mogućnosti povećanja ostalih materijalnih prava državnih službenika i namještenika u 2019. godini (božićnica, regres), ovisno o gospodarskim kretanjima u narednoj godini.
PODIJELI