Blog

Ostvarivanje prava na razmjerni dio godišnjeg odmora i regresa za 2018. godinu za policijske vježbenike

Obzirom na više upita u svezi s pravom korištenja godišnjeg odmora za 2018. godinu policijskih vježbenika koji su zaposleni tijekom 2018. godine (a nakon 1.07.2018. godine) obavještavamo vas kako, sukladno čl. 79. Zakona o radu i članaka 17. i 18. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik i namještenik (radnik) ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, tj. na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije ostvario pravo na puni godišnji odmor jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada.
Obzirom na navedeno, a u svezi s čl. 84. Zakona o radu i čl. 22. st. 4. Kolektivnog ugovora (prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu), svim navedenim djelatnicima koji ostvaruju pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2018. godinu treba biti omogućeno korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.
Napominjemo da svim djelatnicima koji su ostvarili pravo na godišnji odmor (puni ili razmjerni dio) u 2018. godini pripada i pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu, koji im se mora isplatiti najkasnije do početka korištenja godišnjeg odmora stečenog za 2018. godinu.
Slijedom navedenog, obavještavamo sve VJEŽBENIKE KAKO NISU DUŽNI ZAPOČETI KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA U OVOJ GODINI KAKO BI OSTVARILI REGRES ZA 2018. GODINU, VEĆ ĆE PRAVO NA REGRES ZA 2018. GODINU OSTVARITI I U 2019. GODINI (najkasnije kada počnu koristiti razmjerni dio godišnjeg odmora iz 2018. godine).
Svim navedenim službenicima će se regres za 2019. godinu isplatiti redovno, zajedno s isplatom svim ostalim zaposlenicima (u pravilu tijekom srpnja). 
Navedeno potvrđuje i praksa tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
PODIJELI