Blog

Radna odjeća i obuća za namještenike uslužnih poslova – zahtjev za mirno rješenje spora

Veliki broj naših članova, namještenika Službe za uslužne poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na poslovima smještaja, ugostiteljstva i održavanja u zadnjih pet godina nisu dobili adekvatnu količinu zaštitne radne obuće i odjeće.
Nakon pregovora s MUP-om u svibnju 2018. godine oko isplate naknade za neizdanu radnu odjeću i obuću djelatnicima uslužnih poslova za vremenski period od 2013. do 2018. godine, po navedenom pitanju od srane MUP-a više ništa nije poduzimano. Stoga je Glavna podružnica SPH za MUP RH Sjedište, u koordinaciji sa Središnjicom SPH, pokrenula zahtjeve za mirno rješenje spora prema Državnom odvjetništvu te je početkom ovog mjeseca od strane Državnog odvjetništva zaprimila prijedloge prvih sudskih nagodbi. 
Obzirom na navedeno, pokrenuli smo pregovore s MUP-om oko isplate naknade za neizdanu radnu odjeću i obuću djelatnicima uslužnih poslova za vremenski period od 2013. do 2018. godine, uz mirno rješavanje spora (bez nepotrebnih sudskih troškova), te je na našu inicijativu danas, 13.12.2018. godine, održan sastanak između predstavnika Sindikata policije Hrvatske i Službe za pravne poslove MUP-a, na kojem je MUP izrazio spremnost za mogućom nagodbom za mirno rješenje spora sa Sindikatom policije Hrvatske, za sve namještenike, članove Sindikata policije Hrvatske, a koji nisu u cijelosti zadužili potrebitu radnu odjeću i obuću. U navedenoj nagodbi definirali bi se iznosi za svakog člana pojedinačno po godinama za koje nisu zadužili radnu odjeću i obuću, kao i rok isplate novčanih sredstava.
Obzirom na navedeno, ovim putem molimo sve članove SPH koji rade u uslužnim poslovima, da se žurno obrate u glavne podružnice u kojima su članovi kako bismo prema MUP-u podnijeli Zahtjev za mirno rješenje spora
Napominjemo da je krajnji rok za dostavu podataka u vaše glavne podružnice ponedjeljak, 17.12.2018. godine.
PODIJELI