Blog

Krajnji rok za realizaciju vrijednosnih bonova za nabavu građanskih odijela

Dana 9. studenog 2018. godine obavijestili smo vas o roku za realizaciju narudžbenica za građanska odijela (odjeću i obuću).
Nastavno na navedeno i sukladno dopisu Ravnateljstva policije u svezi realizacije vrijednosnih bonova za policijske službenike koji imaju pravo na građansko odijelo, odjeću i obuću, podsjećamo da je krajnji rok za realizaciju narudžbenica 30. studeni 2018. godine.
PODIJELI