Blog

Povećanje osnovice za izračun plaće u 2019. godini

Nastavno na razgovore i pregovore pregovaračkih odbora državnih i javnih službi i Vlade RH oko osnovice za izračun plaće u državnim i javnim službama, obavještavamo vas kako isti nisu zatvoreni i ostali su otvoreni do rješavanja situacije s javnim službama, kako bi u konačnici jednak tekst sporazuma bio ponuđen pregovaračkim odborima sindikata državnih i javnih službi. 
Slijedom navedenog, zadnja ponuda Vlade RH i za državne i za javne službe je da prvo povećanje osnovice od 3% ide s 1.1.2019. godine, a umjesto prijašnjeg ponuđenog otvaranja pregovora o mogućnosti dodatnog povećanja osnovice u drugoj polovici godine (od 1.7.2019. godine), nova ponuda Vlade je da se to povećanje definira odmah, i to u visini od 2% fiksno s 1.9.2019. godine. Prema našim informacijama, javne službe su navedeni prijedlog prihvatile.
Navedena ponuda je s jedne strane povoljnija od dosadašnje jer se odmah definira povećanje u visini od 2% od 1.9. naredne godine, dok s druge strane možda i lošija jer je prijašnja ponuda davala mogućnost ugovaranja i većeg povećanja od sad ponuđenih 2% s 1.9., ovisno o gospodarskim kretanjima u prvoj polovici naredne godine te pregovorima između sindikata državnih službi i Vlade RH koji bi se u međuvremenu vodili. 
Ipak, možda je oportuno već sada definirati i postotak povećanja od 1.9., a ne to ostaviti dodatnim pregovorima. Slijedom navedenog, tijela Sindikata policije Hrvatske i druga dva reprezentativna sindikata državnih službi prihvatili su navedeni prijedlog te time do kraja definirali kretanje i politiku plaća u državnim službama u 2019. godini.
PODIJELI