Blog

Prestanak službe radi ostvarivanja prava na mirovinu

Zaprimili smo informaciju kako je Ministarstvo unutarnjih poslova počelo slati odgovore na zamolbe policijskih službenika za prestanak službe s pravom na mirovinu sukladno članku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (“Narodne novine” broj: 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12).
Odgovore bi trebali dobiti svi oni kojima je Ministarstvo utvrdilo da potrebe službe ne zahtijevaju prestanak službe u 2018. godini te samim time nisu ispunjeni uvjeti za primjenu članka 6. navedenog Zakona.
Svima ostalima ili su u međuvremenu odobrene zamolbe ili su im zamolbe i dalje „aktivne“ za 2018. godinu te postoji mogućnost da im se naknadno izda rješenje o ostvarivanju prava na starosnu mirovinu sukladno čl. 6. Zakona o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, u prvim narednim grupama djelatnika kojima se budu odobravao odlazak u mirovinu po čl. 6. sukladno utvrđenim potrebama službe i osiguranim sredstvima za otpremnine. 
Oni koji su dobili ili će dobiti navedenu obavijest, kao i oni kojima se zamolba ne odobri do kraja ove godine, zamolbu mogu ponoviti u 2019. godini, koja će tada biti razmatrana u novom postupku utvrđivanja potreba službe tijekom 2019. godine.
O daljnjim eventualnim novostima pravovremeno ćemo vas informirati.
PODIJELI