Blog

Obavijest sindikatima o tijeku pregovora o osnovici plaće

Sukladno čl. 9. st. 6. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, obavještavamo sve nereprezentativne sindikate ili sindikate koji nisu zastupljeni u Pregovaračkom odboru sindikata državnih službi, a imaju članove zaposlene u tijelima državne uprave, odnosno državnim tijelima kako je dana 7.09.2018. godine Vlada RH pozvala Pregovarački odbor sindikate državnih službi na pregovore o visini osnovice plaće za 2019. godinu, a sukladno odredbama čl. 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
Na prvom sastanku održanom 12.09.2018. godine nije bilo nikakvih konkretnijih prijedloga niti razgovora, nego smo samo upoznati da će se pregovarati o visini osnovice plaće, a sindikati su spomenuli i problem povrata koeficijenata 3%, a koji, obzirom da se radi o koeficijentima, nisu predmet kolektivnog pregovaranja.
Na drugom sastanku održanom 1.10.2018. godine Vlada je predložila povećanje osnovice plaće za 2% s 1.01.2019. godine i za još 1% s 1.07.2019. godine, što bi ukupno bilo povećanje od 3%, a čime bi se plaće faktički vratile na razinu iz 2013. godine tj. vratilo bi se umanjenje kojim je prijašnja Vlada jednostrano umanjila koeficijente svim državnim službenicima i namještenicima za 3%. Također, na navedenom sastanku postignut je dogovor da će se sljedeći sastanak pregovaračkih odbora održati u roku od desetak dana, gdje će Vlada RH pokušati iznaći dodatna sredstva za poboljšanje materijalnog položaja državnih službenika.
Sve informacije o tijeku pregovora dostupne su na stranicama Sindikata policije Hrvatske www.sindikatpolicije.hr.
Ujedno, iznošenje mišljenja i prijedloga prema Pregovaračkom odboru sindikata državnih službi, a koji su od posebnog interesa za njihove članove, navedenim sindikatima omogućeno je putem adrese elektronske pošte:
pregovaranje@sindikatpolicije.hr 
ili na poštansku adresu:
Sindikat policije Hrvatske
(za Pregovarački odbor državnih službi)
Bužanova 4
10000 Zagreb
Za Pregovarački odbor sindikata državnih službi,
Dubravko Jagić
PODIJELI