Blog

Računanje fonda sati

Obzirom na veći broj upita članova oko načina računanja fonda sati i prekovremenog rada ovisno o načinu organizacije rada, obavještavamo vas sljedeće: 
Tjedni fond sati (rad na drugačiji način) računa se od ponedjeljka od 00:00 do nedjelje 24:00 sata.
Mjesečni fond sati (rad u turnusu 12-24-12-48 i smjenama 2-2-2-2) obračunava se od prvog dana u mjesecu od 0:00 sati do zadnjeg dana u mjesecu do 24:00 sata.
Kod prelaska iz mjeseca u mjesec prekovremeni sati se mogu obračunati tek nakon završetka tjedna, tako da se rad duži od tjednog radnog vremena u tjednu koji je na „prelasku” iz jednog mjeseca u drugi obračunava u narednom mjesecu, tj. u mjesecu u kojem je taj tjedan završio.
Računanje fonda kod prelaska iz mjeseca u mjesec:
Napominjemo kako niti u jednom obliku organizacije rada nema prenošenja „viška“ ili „manjka“ radnih sati u sljedeće obračunsko razdoblje:
PODIJELI