Blog

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pregovori su pokrenuti sukladno članku 35. stavak 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a temeljem inicijative Sindikata policije Hrvatske od 29. ožujka 2018. godine, a što je i navedeno u Obrazloženju odluke Vlade RH.
O tijeku pregovora ćemo Vas pravodobno informirati.
PODIJELI