Blog

Nacrt Istraživanja o pravnoj analizi uređenja položaja policijskih službenika.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić izradio je nacrt Istraživanja o pravnoj analizi uređenja položaja policijskih službenika.
Razdoblje provedbe istraživanja: 29.03.2018. – 29.09.2018.
Nacrt istraživanja:
1. Priprema i provedba istraživanja te sastavljanje rezultata istraživanja opsega najmanje 60
stranica;
1.1. Prikupljanje i preliminarna analiza
1.1.1. Utvrđivanje područja koja reguliraju domaći i međunarodni pravni propisi a
odnose se na položaj policijskih službenika
1.1.2. Prikupljanje i preliminarna analiza propisa radi uvrštenja u obuhvat analize
1.1.3. Kategorizacija propisa po donositelju, vrsti, pravnoj snazi, i obuhvatu
1.2. Analiza propisa – sadržajna analiza svih aspekata pravnog položaja policijskih
službenika
1.2.1. Analiza međunarodnih propisa
1.2.1.1. Analiza pravnih dokumenata EU
1.2.1.2. Analiza ostalih međunarodnopravnih dokumenata
1.2.2. Analiza domaćih propisa
1.2.2.1. Analiza općeg pravnog režima državnih službenika zakonima
1.2.2.2. Analiza posebnog uređenja policijskih službenika zakonima
1.2.2.3. Analiza podzakonskih propisa
1.2.2.4. Analiza ostalih pravnih dokumenata
1.2.3. Analiza uređenja položaja posebnih kategorija policijskih službenika
1.2.4. Analiza posebnih pitanja vezanih uz pravno uređenje položaja policijskih
službenika
1.2.5. Intervjui s voditeljem službe za upravljanje ljudskim potencijalima u policiji,
predstavnikom policijskih sindikata te članom stručne zajednice koji se bavi
uređenjem položaja policijskih službenika (tri intervjua)
1.3. Utvrđivanje strukture izvještaja (lista pitanja koja se obuhvaćaju izvještajem o
istraživanju)
1.4. Pisanje izvještaja s rezultatima analize
1.5. Provjera s članovima projektnog tima i predstavnicima Sindikata policije Hrvatske
1.6. Priprema završne verzije analize
Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više informacija:
Telefon: 00385 (0)1 23 33 138
E-Mail: sph@sindikatpolicije.hr
Sadržaj ove objave stranice isključiva je odgovornost Sindikata policije Hrvatske
PODIJELI