Blog

Dan Hrvatskog sabora

Danas se obilježava Dan Hrvatskoga sabora kao dan spomena na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. i na povijesnu ulogu Hrvatskoga sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom mnogih stoljeća (do 2001. godine obilježavan kao Dan državnosti).
Izvor: Wikipedia
PODIJELI