Blog

Poslovi više složenosti – tumačenje Zajedničke komisije

Obavještavamo vas da je Zajednička Komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, na 6. sjednici održanoj 23. svibnja 2018. godine donijela tumačenje broj 1/40 vezano uz naš upit –  što se točno podrazumijeva pod pojmom „poslovi više složenosti’“?
Tumačenje glasi:
Poslovima više složenosti smatraju se poslovi za koje je propisan viši koeficijent složenosti poslova radnog mjesta u odnosu na radno mjesto na koje je službenik ili namještenik raspoređen, pa službeniku i namješteniku koji obavlja poslove po nalogu na tom radnom mjestu pripada pravo na plaću tog radnog mjesta“.
S obzirom da je odredba Kolektivnog ugovora, a kojom se regulira obavljanje poslova više složenosti po nalogu, izdavanje samog naloga i plaćanje tako odrađenog rada, godinama izbjegavana te su se tražila razna opravdanja da se nalog ne izdaje i ne isplaćuje, smatramo da je sada neosporno i trebalo bi biti svima jasno, kako svako obavljanje poslova na radnom mjestu za koje je propisan viši koeficijent složenosti poslova u odnosu na koeficijent radnog mjesta na koje je službenik raspoređen, predstavlja rad po osnovi više složenosti za koje se obavezno mora izdati nalog.
Sve vas kojima se ovo pravo krši pozivamo da se obratite u glavnu podružnicu SPH u kojoj ste član, kako bismo pokrenuli odgovarajuće postupke za vašu zaštitu.
PODIJELI