Blog

Trajanje godišnjeg odmora za policijske i državne službenike i namještenike

Obzirom na pojedine upite o tome na koji se način utvrđuje osnovica za trajanje godišnjeg odmora, a koje su nastale nakon pismena pojedinih drugih sindikata, možemo vas upoznati sa sljedećim:
U članku 13. Kolektivnog ugovora ugovoreno je kako službenik i namještenik ima za svaku kalendarsku godinu PRAVO NA PLAĆENI GODIŠNJI ODMOR U NAJKRAĆEM TRAJANJU PROPISANOM OPĆIM PROPISOM O RADU. Navedeno, općim propisom o radu propisano, najkraće trajanje godišnjeg odmora je sukladno odredbi članka 13. stavka 2. OSNOVICA ZA IZRAČUN GODIŠNJEG ODMORA koja se uvećava prema pojedinačno određenim mjerilima iz članka 19. Kolektivnog ugovora.
Zajednička komisija na sjednici od 7. veljače 2018. godine donijela je tumačenje broj 1/19 koje glasi:
„Osnovica za izračun godišnjeg odmora je 4 tjedna, što primjenom odredbe čl. 8. st. 2., te čl. 19. st. 2. Kolektivnog ugovora iznosi 20 radnih dana godišnjeg odmora od po 8 sati, a na koje se dodaju dodatni dani sukladno kriterijima iz čl. 19. st. 1. Kolektivnog ugovora.“.
Shodno navedenom, državni službenik i namještenik ima najmanje 20, a najdulje 30 dana godišnjeg odmora. Sukladno čl. 20. Kolektivnog ugovora najmanje 30 dana godišnjeg odmora imaju službenici i namještenici koji rade na poslovima s posebnim ili otežanim uvjetima rada ima pravo na (svi policijski službenici) te slijepi službenik i namještenik, donator organa onaj koji radi na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće otkloniti štetne utjecaje.
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike je povoljniji od Zakona o radu jer svim službenicima i namještenicima osigurava trajanje godišnjeg odmora od najmanje četiri tjedna (20 radnih dana) a posebnim kategorijama radnika osigurava godišnji odmor u trajanju od najmanje šest tjedana (30 radnih dana) – u navedenoj skupini su i svi policijski službenici. 
U nastavku pročitajte detaljno obrazloženje navedenog.

Dokumenti:

PODIJELI