Blog

Centralni obračun plaća – navodi o krivom obračunu plaća

U svezi informacija iz pojedinih medija o tome kako Centralni obračun plaća (COP) policijskim službenicima krivo obračunava plaću od njegovog početka primjene na djelatnike MUP-a, tj. od plaće za mjesec prosinac 2014. godine koja je isplaćena u siječnju 2015. godine, opreza radi moramo napomenuti sljedeće:
Sindikat policije Hrvatske je u svim organiziranim akcijama u kojima su se članovi pozivali na podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora, kao i tužbama pred sudovima, osigurao besplatnu pravnu pomoć te također i organizirao zastupanje članova na način da isti nemaju trošak ni u slučaju gubitka spora,
Iz raspisa drugog sindikata koji je proslijeđen na teren nije navedeno tko snosi troškove u slučaju gubitka spora – sudski troškovi mogu iznositi i preko 10 tisuća kuna te je to bitna informacija. Također, ne navodi se za što se uopće tuži ??!! već se raspis šalje na sve e-mail adrese u MUP-u, uz pristupnicu ??!! tako da više izgleda kao marketinška kampanja s nejasnim proizvodom koji se nudi, 
kriteriji temeljem kojih se utvrđuje plaća, mjesečni fond sati (iz članka 8. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike), mjesečni  fond radnih sati (iz članka 38. Kolektivnog ugovor), utvrđivanja vrijednosti «cijene sata» i dodataka na plaću (iz članka 38. Kolektivnog ugovora) nisu se mijenjali
sam prikaz obračunu sati i plaće u COP-u je drugačiji od prijašnjeg obračuna (koji se provodio kroz MUP-ovu aplikaciju za obračun) jer se prikazuje svaki dodatak kumulativno na pojedinom satu dok su se prije prikazivale pojedine kategorije dodatka te ukupan broj sati u toj kategoriji,
nejasno je i ne definira se koje je to točno promjene COP unio u obračun plaće odnosno koji se to parametar izmijenio u konačnom izračunu plaće, a koji bi utjecao na visinu plaće u odnosu na do tada vršeni obračun,
obračun dodataka na plaću vrši se sukladno članku 38. Kolektivnog ugovora tj. osnovna plaća se uvećava za svaki sat rada po kriterijima iz istog članka,          
osnovna plaća koja se uzima u obzir prilikom izračuna dodataka iz čl. 38. uključuje i dodatke za posebne i otežane uvjete rada, dodatak za zvanje (čl. 38. st. 3.) i minuli rad (čl. 35. st. 2.) – navedeno je bilo problem u zdravstvu gdje liječnicima nisu u uključili dodatak za posebne uvjete rada pri obračunu prekovremenih i dr. dodataka – a što smo kroz kolektivni mi odavno uredili, 
sudski vještak ne odlučuju pitanju prava stranaka u postupku, već se samo daju stručna mišljenja vezana specifična pitanje iz svoje struke.
                        
Obzirom na navedeno, preporučamo svim članovima SPH i zaposlenicima MUP-a da se ne povode za senzacionalističkim natpisima te ne potpisuju bilo kakve punomoći ili ugovore bez da ih dobro prouče i utvrde da li postoji mogućnost bilo kakvih troškova po njih, osobito jer bilo kakva eventualna  potraživanja za  razdoblje od  kraja  prosinca 2014. godine,  pa nadalje,  počinju zastarijevati tek za oko 18 mjeseci. Stoga je dovoljno vremena za provjeru svih navoda i poduzimanje bilo kakvih pravnih koraka, a koji ne bi prouzrokovali bilo kakve moguće buduće troškove (npr. u slučaju gubitka spora i sl.). Kampanjski i brzopletni potezi u ovakvim situacijama (kada ne prijeti skora zastara) nisu preporučljivi jer na kraju kroz sudske troškove i troškove druge strane mogu iznositi i više od potraživanog iznosa.
Naglašavamo kako u slučaju utvrđivanja i najmanje osnove za bilo koje potraživanje, osobito ako je to zbog nekog programskog rješenja ili sl., organizirat ćemo putem naših odvjetničkih ureda i ARAG-a akciju u kojoj član bez obzira na ishod postupka neće biti dužan snositi bilo kakve troškove (pa i slučaju gubitka spora). Sindikat policije Hrvatske je u posljednjih skoro 19 godina proveo veliki broj akcija i uvijek smo težili da se tužbe podnose kada je izvjestan dobitak iste i bez troškova po članove.

Dokumenti:

PODIJELI