Blog

Rad zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova, samohranih roditelja maloljetne djece

Na inicijativu Sindikata policije Hrvatske, dana 17. siječnja 2018. godine pomoćnik ministra g. Ante Delipetar izdao je uputu Klasa: 113-01/18-01/1, Ur. broj: 511-01-157-18-2 kojom je svim ustrojstvenim jedinicama i policijskim upravama skrenuo pažnju na potrebu da se, ukoliko u određenoj ustrojstvenoj jedinici ima supružnika, roditelja maloljetne djece, koji oboje rade u smjenama ili turnusima, njihov rad organizira na način da se barem jednome od njih omogući rad u redovnom radnom vremenu, radi nesmetane skrbi o djeci.
 Dana 26. veljače 2018. godine našim dopisom Ur. broj 121/18. upozorili smo i na potrebu da se navedena uputa nadopuni sa samohranim roditeljima, a kako bi im se omogućilo puno izvršavanje roditeljskih obveza.
Nastavno na navedenu inicijativu Sindikata policije Hrvatske, dana 24. travnja 2018. godine, pomoćnik ministra g. Ante Delipetar izdao je uputu Klasa: 113-01/18-01/1, Ur. broj: 511-01-157-18-5 u kojoj je navedeno kako je u organizaciji rada zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova, roditelja maloljetne djece, potrebno voditi računa i u odnosu na samohrane roditelje maloljetne djece.
Navedeni dopis MUP-a pročitajte u nastavku.

Dokumenti:

PODIJELI