Blog

ARAG – Osiguranje pravne zaštite za članove Sindikata policije Hrvatske

Obavještavamo vas kako smo u suradnji s ARAG osiguranjem (najveća specijalizirana osiguravajuća kuća za osiguranje pravne zaštite u svijetu) za članove (glavnih podružnica koje su u tablici niže navedene) ugovorili osnovni paket pravne zaštite članova Sindikata policije Hrvatske.
Osnovni paket osiguranja pravne zaštite za članove ugovorile su sljedeće glavne podružnice Sindikata policije Hrvatske: 
Opseg pokrića osnovnog paketa:
Pravna zaštita na području radnog prava za članove sindikata na profesionalnom području
Pravna zaštita na području radnog prava pokriva sve sporove između poslodavca i člana SPH, te sve troškove tog spora. Pokriveni su svi disciplinski i upravni postupci u svezi rada i ravnopravnog statusa te svi drugi postupci koji proizlaze iz rada i radnog prava nakon što se isti odobre od kontakt odvjetnika (kako bi se izbjegli u potpunosti neosnovani postupci). 
Pravna zaštita savjetovanja – jedan usmeni pravni savjet godišnje za svakog člana sindikata
Pravna zaštita savjetovanja omogućuje jedan besplatan usmeni pravni savjet svakom članu SPH iz bilo kojeg područja prava.
Osiguranje pravne zaštite pokriva:
sve troškove do visine osiguranog iznosa od 100.000 EUR
odvjetničke troškove, troškove vještaka, odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda
troškovi svjedoka  
troškovi tumača  
dodatni materijalni troškovi (fotokopiranje na sudu i sl.)  
sudski troškovi – takse, odnosno paušalne pristojbe  
osiguranje pologa jamčevine do 100.000 EUR 
putni troškovi za suđenje u inozemstvu  
troškovi izvansudskih nagodbi, medijacija  
presudom – određeni troškovi suprotne strane
Osigurateljna pokrića prilagođena su specifičnom položaju naših članova policijskih i državnih službenika i namještenika te posebnoj zakonskoj regulativi u čijim okvirima obavljaju svoj iznimno društveno koristan posao.
Kroz navedeni paket se dosadašnja besplatna pravna pomoć i zastupanje u statusno radno-pravnim odnosima (što je statutarna obveza) proširuje i na sve druge sporove na području radnog prava, tj. pokriva sve sporove između poslodavca i člana SPH, te sve troškove tog spora. 
Ujedno, uz osnovni paket osiguranja pravne zaštite, svi članovi koji su putem svoje glavne podružnice osigurani, mogu po posebnim, povoljnijim uvjetima ugovoriti proširene pakete osiguranja pravne zaštite (za članove SPH kao pojedince, ali i pakete koji omogućuju pravnu sigurnost i članovima obitelji, kako na stručnom tako i na privatnom području, a što će uvelike olakšati vaš svakodnevni rad).
Kao što smo ranije naveli, članovi SPH koji imaju osnovni paket osiguranja mogu se odlučiti za proširenje osigurateljnog pokrića, a opis dodatnih paketa pokrića dostavljamo u nastavku.
Sve dodatne informacije možete dobiti u glavnoj podružnici SPH u kojoj ste član.

Dokumenti:

PODIJELI