Blog

Novi EU projekt Sindikata policije Hrvatske na temu analize uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

Dana 29.03.2018. godine, predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za novi EU projekt koji će trajati 15 mjeseci i provodi se u partnerstvu s Institutom za javnu upravu.
Projekt je podijeljen na dvije cjeline. Prva cjelina odnosi se na istraživanje i konferenciju na temu „Istraživanje pravne analize uređenja položaja policijskih službenika s ciljem širenja informacija o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru socijalnog dijaloga“. Druga cjelina je „Provedba radionica o promicanju zaštite dostojanstva radnika i prava radnika, gradnji bipartitnog socijalnog dijaloga s ciljem unaprjeđenja sustava kolektivnog pregovaranja i važnosti organizacijske strukture usmjerene na uspostavu modela za efikasnije umrežavanje organizacija socijalnih partnera“.
Naziv projekta: Analiza uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture.
Cilj projekta je provesti istraživanje o pravnoj analizi uređenja položaja policijskih službenika te putem radionica promicati zaštitu dostojanstva radnika i prava radnika, graditi bipartitni socijalni dijalog s ciljem unaprjeđenja sustava kolektivnog pregovaranja te naglašavati važnost organizacijske strukture usmjerene na uspostavu modela za efikasnije umrežavanje organizacija socijalnih partnera. U projektu sudjeluju članovi Sindikata policije Hrvatske i članovi Instituta za javnu upravu.
Problem koji se rješava ovim projektom je poboljšanje položaja policijskih službenika aktivnostima širenja informacija o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru socijalnog dijaloga, zaštita dostojanstva radnika i prava radnika kroz aktivnosti širenja informacija o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru socijalnog dijaloga, poboljšanje bipartitnog socijalnog dijaloga s ciljem unaprjeđenja sustava kolektivnog pregovaranja kroz radionice koje obuhvaćaju razvoj komunikacijskih vještina (verbalne i neverbalne komunikacije) i vještina vezanih za rješavanje sukoba te povećanje važnosti organizacijske strukture usmjerene na uspostavu modela za efikasnije umrežavanje organizacija socijalnih partnera.
Razdoblje provedbe projekta: 29.03.2018. – 29.06.2019.
Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više informacija:
Telefon: 00385 (0)1 23 33 138
E-Mail: sph@sindikatpolicije.hr
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Sindikata policije Hrvatske
PODIJELI