Blog

Isplata naknade troškova prijevoza

Dana 1. veljače 2018. godine Sindikat policije Hrvatske (zajedno s druga dva reprezentativna sindikata državnih službi) potpisao je izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Navedenim izmjenama među ostalim bitno se izmijenila odredba o prijevozu, a radi izjednačavanja s odredbom koja regulira isplatu naknade troškova prijevoza u Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.
Temeljem našeg upita Ministarstvo unutarnjih poslova još se u veljači obvezalo kako će u potpunosti realizirati sva prava koja službenicima i namještenicima pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koji je u primjeni od 1. studenog 2017. godine, kao i njegovih izmjena koje se primjenjuju od 1. prosinca 2017. godine.
U ožujku su isplaćeni prvi troškovi prijevoza sukladno novoj odredbi, međutim u primjeni je primijećena praksa koja nije u skladu sa samom odredbom. Navedeno je na sjednici od 21. ožujka 2018. godine potvrdila i Zajednička komisija za praćenje primjene i tumačenje odredbi kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
U međuvremenu je, 5. travnja 2018. godine, u Ministarstvu unutarnjih poslova održan sastanak ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića s predstavnicima Sindikata policije Hrvatske na kojem je potvrđeno kako se moraju poštivati tumačenja Zajedničke komisije oko isplate putnih troškova.
Slijedom navedenog, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale Ministarstva unutarnjih poslova danas je dopisom izvijestila sve policijske uprave kako će razlika naknade troškova prijevoza na posao i s posla za razdoblje od 1. prosinca 2017. do 31. ožujka 2018. godine biti isplaćena tijekom mjeseca travnja 2018. godine
U navedenom dopisu navedeno je i kako je sve nove odluke o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla u kojima su uočene pogreške potrebno ispraviti u što kraćem roku. Također, istaknuto je kako se temeljem članka 101., stavka 8. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sve policijske uprave moraju striktno pridržavati tumačenja Zajedničke komisije.
U nastavku dostavljamo glavne uočene pogreške u primjeni odredbe o isplati putnih troškova (članka 53. Kolektivnog ugovora), kao i na tumačenja u kojima su regulirana navedena pitanja.
Glavne pogreške:
Tumačenja Zajedničke komisije:
Dopis MUP-a u cijelosti pročitajte u nastavku.

Dokumenti:

PODIJELI