Blog

Odobravanje zahtjeva za odlazak u mirovinu

Dana 13. veljače 2018. godine od Ministarstva unutarnjih poslova smo zatražili informaciju o dinamici kojom će se odobravati zahtjevi za odlazak u mirovinu sukladno odredbi čl. 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. 
U odgovoru na navedeni dopis od dana 23. veljače 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova očitovalo se kako su do tada izdana 33 rješenja o prestanku službe zbog potreba službe s pravom na mirovinu te da će dio zahtjeva za mirovinom od ukupno 408 podnesenih biti riješen do kraja veljače. 
Nastavno na navedeno, od MUP-a smo zatražili informaciju da li se poštuje najavljena dinamika  odobravanja zahtjeva za mirovinu te smo dobili obavijest da je s 1. ožujkom 2018. godine ministar unutarnjih poslova donio rješenja o prestanku službe radi ostvarivanja prava na mirovinu za 136 policijskih službenika koji su podnijeli zahtjev za odlazak u mirovinu. 
Sukladno navedenom, policijskim službenicima kojima je odobren odlazak u mirovinu uskoro će biti dostavljena rješenja.
Svjesni smo da je ova nova procedura u odobravanju odlazaka u mirovinu unijela dozu nesigurnosti i nezadovoljstva među policijskim službenicima zbog nedostatka informacija o tijeku postupka odobravanja. Stoga ćemo tražiti da se ubuduće po navedenom pitanju pravodobno obavijesti podnositelje o dinamici odobravanja zahtjeva za odlazak u mirovinu.
PODIJELI