Blog

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje – pogodnosti za članove SPH

Obavještavamo Vas da su Sindikat policije Hrvatske i Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. potpisali ekskluzivni Sporazum o poslovnoj suradnji kojim je za članove SPH i za članove njihovih obitelji omogućeno ugovaranje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, program DOPUNSKO BTOTAL Autorizacija po mjesečnoj premiji od 49,00 kn.
DOPUNSKO BTOTAL Autorizacija predstavlja prošireni program dopunskog zdravstvenog osiguranja koji osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, i to za:
te pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a (tzv. B lista lijekova) u punom iznosu bez ograničenja.
Svaki osiguranik Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja dobiva zdravstvenu iskaznicu koja mu služi kao sredstvo plaćanja sudjelovanja u svim zdravstvenim ustanovama u sustavu javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj te služi kao sredstvo izravnog plaćanja doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.
Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovara se prijavom u glavnoj podružnici u kojoj ste član, gdje se možete obratiti za detaljnije informacije.

Dokumenti:

PODIJELI