Blog

Isplata naknada troškova prijevoza sukladno Izmjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

U nastavku u cijelosti pročitajte odgovor pomoćnika ministra g. Ante Delipetra na naš dopis Ur. broj 60/18. od 2. veljače 2018. godine, a u svezi s primjenom Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u pogledu naknade troškova prijevoza i drugih pogodnosti (bolovanje i dr.).
U dopisu je Ministarstvo unutarnjih poslova priznalo činjenicu da je došlo do promjena u pogledu obračuna troškova prijevoza u odnosu na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike potpisan 9. studenog 2017. godine te da se navedene Izmjene primjenjuju od 1. prosinca 2017. godine. Međutim, kao što je navedeno u dopisu, obzirom da se za svakog pojedinog  službenika mora odlukom utvrditi visina naknade troškova prijevoza, kao i eventualne korekcije (isplate razlika koje nisu isplaćene počevši od 1. prosinca 2017. godine, pa do danas), biti će potreban određeni vremenski rok te bi čekanje donošenja tih odluka rezultiralo kašnjenjem plaće od više dana, a što je neprihvatljivo. 
Iz dopisa je vidljivo da će još ovaj mjesec naknade troškova prijevoza ići po starom, a da bi se zatim trebali obračunati i isplatiti zaostaci. 
Isto je i s naknadom za bolovanje, koja će se ubuduće isplaćivati u visini prosjeka isplaćene plaće (uključene subote, nedjelje, prekovremeni rad  i dr.), a ne u visini osnovne plaće kao što je bilo do sada.

Dokumenti:

PODIJELI