Blog

Ostvarivanje prava na razmjerni dio godišnjeg odmora i regresa za 2017. godinu za policijske vježbenike

Kao što smo naveli u našem dopisu Ur. broj 240/17. od 3. svibnja 2017. godine, a vezano uz upite u svezi prava korištenja godišnjeg odmora za 2017. godinu policijskih vježbenika koji su zaposleni tijekom 2017. godine, obavještavamo vas kako, sukladno čl. 79. Zakona o radu i članaka 17. i 18. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik i namještenik (radnik) ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, tj. na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije ostvario pravo na puni godišnji odmor jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada.
Obzirom na navedeno, a u svezi s čl. 84. Zakona o radu i čl. 22. st. 4. Kolektivnog ugovora (prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu), svim navedenim djelatnicima koji ostvaruju pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2017. godinu treba biti omogućeno korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.
Napominjemo da svim djelatnicima koji su ostvarili pravo na godišnji odmor u 2017. godini pripada i pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu, koje im se mora isplatiti najkasnije do početka korištenja godišnjeg odmora stečenog u  2017. godini.
Slijedom navedenog, obavještavamo sve VJEŽBENIKE KAKO NISU DUŽNI ZAPOČETI KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA U OVOJ GODINI KAKO BI OSTVARILI REGRES ZA 2017. GODINU, VEĆ ĆE PRAVO NA REGRES ZA 2017. GODINU OSTVARITI I U 2018. GODINI (kada počnu koristiti razmjerni dio godišnjeg odmora iz 2017. godine).
Svim navedenim službenicima će se regres za 2018. godinu isplatiti redovno, zajedno s isplatom svim ostalim zaposlenicima (u pravilu tijekom srpnja). 
Navedeno potvrđuju i tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike:
Tumačenje br. 1/50 od 1. veljače 2013. (regres za godišnji odmor)
Službeniku i namješteniku isplaćuje se regres za korištenje godišnjeg odmora. Regres za korištenje godišnjeg odmora isplaćuje se u cijelosti jednokratno, neovisno o tome da li će službenik i namještenik iskoristiti cijeli godišnji odmor ili njegov dio. Službenik koji iz razloga navedenih u članku 26. stavku 1. Kolektivnog ugovora nije koristio godišnji odmor u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, nego taj godišnji odmor ili njegov dio koristi do 30. lipnja sljedeće godine, ima pravo na isplatu regresa za godišnji odmor (u punom iznosu) ako je 
regres za godinu u kojoj je ostvareno pravo na godišnji odmor isplaćen i ostalim državnim službenicima i namještenicima.
Tumačenje br. 2/50 od 2. rujna 2016.
Pravo na isplatu regresa iz čl. 50. Kolektivnog ugovora vezuje se uz ostvarivanje prava na godišnji odmor i njegovo korištenje, pa je poslodavac dužan isplatiti regres najkasnije prije početka korištenja godišnjeg odmora za godinu za koju se isplaćuje regres.

Dokumenti:

PODIJELI