Blog

Obračunavanje dana godišnjeg odmora policijskim službenicima vježbenicima

Danas,  23. studenog 2017. godine, prema Ministarstvu unutarnjih poslova uputili smo dopis u kojem tražimo da se, sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, svim policijskim službenicima koji rade na poslovima za koje su predviđeni dodaci za posebne ili otežane uvjete rada, a kojima je zbog vježbeničkog staža pogrešno obračunat godišnji odmor, isprave pogrešno izdana rješenja o korištenju godišnjeg odmora za 2017. godinu na način da godišnji odmor treba trajati najmanje 30 dana, a što je u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.
Također, svi policijski službenici kojima je zbog vježbeničkog staža pogrešno obračunat godišnji odmor, mogu podnijeti i zahtjev u kojem traže da im se izmijeni/poništi stara i izda nova odluka/rješenje o trajanju i vremenu korištenja godišnjeg odmora na način propisan Kolektivnim ugovorom. 
Obrazac zahtjeva možete preuzeti u glavnoj podružnici u kojoj ste član.
U nastavku dostavljamo dopis koji smo uputili prema Ministarstvu unutarnjih poslova.

Dokumenti:

PODIJELI