Blog

Novi kolektivni ugovor – izmjena u svezi izrade rasporeda i izdavanja naloga za poslove više složenosti

Novi kolektivni ugovor donosi važnu izmjenu u svezi izrade rasporeda rada i izdavanja naloga za poslove više složenosti.
Jedna od najvažnijih novosti iz novog kolektivnog ugovora je brisanje odredbe o prijekoj potrebi. Naime, od sada je moguće izmijeniti raspored rada unutar tjedan dana samo u slučaju izravnog hitnog prekovremenog rada, pri čemu se službenika i namještenika mora izvijestiti o hitnom prekovremenom radu najmanje 24 sata unaprijed.
Također, izmijenjena je odredba u svezi naloga za obavljanje poslova više složenosti koji se mogao izdati samo za razdoblje od 7 do 30 dana i to brisanjem donjeg praga od 7 dana u prvom stavku članka 40., tako da je sada poslove više složenosti moguće obavljati samo po nalogu iz članka 40. Kolektivnog ugovora, najduže do 30 dana, pri čemu se plaća više složenosti isplaćuje za sve sate koje službenik ili namještenik stvarno odradi na tim poslovima.

U nastavku pročitajte dopis u cijelosti.

Dokumenti:

PODIJELI