Blog

Obavijest o tijeku kolektivnih pregovora

Sukladno čl. 9. st. 6. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, obavještavamo sve nereprezentativne sindikate ili sindikate koji nisu zastupljeni u Pregovaračkom odboru sindikata državnih službi, a imaju članove zaposlene u tijelima državne uprave, odnosno državnim tijelima, o tijeku pregovora o sklapanju novog kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati na službenike i namještenike u tijelima državne uprave, odnosno državnim tijelima, kako će  im obavijesti o tijeku pregovora biti dostupne na stranicama www.sindikatpolicije.hr.
Ujedno, iznošenje mišljenja i prijedloga prema Pregovaračkom odboru sindikata državnih službi, a koji su od posebnog interesa za njihove članove, navedenim sindikatima omogućeno je putem adrese elektronske pošte:
 pregovaranje@sindikatpolicije.hr 
ili na poštansku adresu:
Sindikat policije Hrvatske
(za Pregovarački odbor državnih službi)
Bužanova 4
10000 Zagreb
 
Za Pregovarački odbor sindikata državnih službi,
Dubravko Jagić
PODIJELI