Blog

Prijem polaznika P12 i P11 naraštaja na rad u Ministarstvo unutarnjih poslova

Poštovani,
ovim putem obavještavamo vas da će na rad u Ministarstvo unutarnjih poslova, sukladno planu prijema odobrenog od strane Ministarstva uprave, s danom 1.09.2017. godine biti primljeno 300 polaznika P 12 naraštaja te preostala 4 polaznika P11 naraštaja.
Napominjemo da bi svi polaznici P12 i P11 naraštaja o istome, kao i o rasporedu rada, trebali biti obaviješteni od strane Ministarstva unutarnjih poslova.
S poštovanjem,
SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE
PODIJELI