Blog

Donošenje Plana prijama za 2017. godinu

Dana 14. lipnja 2017. godine ministar uprave donio je Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 58/2017 od 16. lipnja 2017. godine. U nastavku pročitajte više.

Dokumenti:

PODIJELI