Blog

Ostvarivanje prava na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2016. godinu za policijske vježbenike

Obzirom na  pojedine upite u svezi s pravom korištenja godišnjeg odmora za 2016. godinu policijskih vježbenika koji su zaposleni tijekom 2016. godine, obavještavamo vas kako, sukladno čl. 79. Zakona o radu i čl. 18. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike službenik i namještenik (radnik) ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, tj. na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada ako u kalendarskoj godini, u kojoj je zasnovao radni odnos, nije ostvario pravo na puni godišnji odmor jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada.

U nastavku pročitajte dopis u cijelosti.

Dokumenti:

PODIJELI