Blog

Donošenje plana prijema u državnu službu

U cijelosti dostavljamo dopis u svezi donošenja Plana prijma u državnu službu

MINISTARSTVO UPRAVE
n/r potpredsjednika Vlade i ministra dr.sc. Ivana Kovačića
 
MINISTARSTVO FINANCIJA
n/r ministra g. Zdravka Marića, dr. sc.
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
n/r ministra g. Gorana Marića, doc. dr. sc.
 
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT
n/r državne tajnice gđe. Janice Kostelić
 
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
n/r državnog tajnika g. Marijana Lalića, mag.ing.el.
Poštovani,
sukladno člancima 42. do 44. Zakona o državnim službenicima propisan je način izrade i donošenja Plana prijma u državnu službu. Jedinice za službeničke odnose pripremaju prijedloge planova prijma u državnu službu u vrijeme kada se priprema nacrt državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu i to tako da s njim bude usklađen. Na temelju prikupljenih prijedloga planova iz stavka 1. članka 43. Zakona o državnim službenicima, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, a vodeći računa o potrebama državnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose utvrđuju se planovi prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade. Plan prijma u državnu službu utvrđuje se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu državnog proračuna za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi. Plan prijma u državnu službu objavljuje se u „Narodnim novinama“.
Iako je gore navedeni rok odavno protekao, Plan prijma u državnu službu za ovu kalendarsku godinu još uvijek utvrđen niti objavljen u „Narodnim novinama“.
Prema informacijama kojima raspolažemo većina državnih tijela dostavila je prijedlog plana prijama osim npr. Središnjeg državnog ureda za šport, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Ministarstva državne imovine i nekih drugih ministarstava i državnih tijela, zbog čega Ministarstvo uprave ne može utvrditi cjeloviti Plan prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade.
Neprihvatljivo je da se zbog neažurnosti navedenih državnih tijela trenutno ne može izvršiti prijem već planiranog broja novih zaposlenika, dok istodobno sve više državnih službenika odlazi iz državne službe zbog ostvarivanja prava na mirovinu ili drugih razloga. Npr. zbog navedenog se ne može 
niti izvršiti prijam novih policijskih službenika koji su već duže vrijeme, nakon završenog tečaja za zanimanje „policajac“, na „čekanju“ čime se ugrožava njihov socijalni položaj, a istodobno i otežava 
funkcioniranje MUP-a zbog dobro poznatog  nedostatka djelatnika. Sličan je slučaj i s pravosudnim 
policajcima, carinicima i svim drugim državnim službenicama kojih kronično nedostaje, a zbog „nonšalantnosti“, neažurnosti ili neodgovornosti pojedinaca trpe.
Zbog svega navedenog, ovim putem tražimo da sva državna tijela odmah dostave prijedlog plana prijama, kako bi Ministarstvo uprave moglo utvrditi cjeloviti Plan prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade.
Ujedno tražimo da Ministarstvo financija, vodeći računa o potrebama državnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima, da suglasnost na cjeloviti Plan prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade.
Napominjemo da su npr. Središnji državni ured za šport i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva izrazito „mala“ državna tijela (u odnosu na broj djelatnika) te je potpuno nejasno zbog čega do sada nisu bili u stanju utvrditi navedeni prijedlog plana prijama, a čega su „taoci“ sva ostala za države neophodna državna tijela koja zbog navedenog mogu imati probleme u radu.
S poštovanjem,
 
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

Dokumenti:

PODIJELI