Blog

Najava reorganizacije PNUSKOK-a

Dostavljamo u cijelosti dopis upućen prema ministru unutarnjih poslova g. Vlahi Orepiću

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
K A B I N E T    M I N I S T R A
n/r ministra g. Vlahe Orepića
Poštovani,
moramo Vas obavijestiti da smo neugodno iznenađeni člankom objavljenim na web stranici MUP-a RH https://www.mup.hr/novosti/289/jacanje-kapaciteta-pnuskok-a pod nazivom „Jačanje kapaciteta PNUSKOK-a“.
Naime, unatoč tome što PNUSKOK nije bio predmet buduće reorganizacije, niti se o istome govorilo tijekom svih dosadašnjih javnih prezentiranja reorganizacije, dana 8.12.2016. godine u 17:07 sati, dakle nakon radnog vremena, bez ikakve ranije najave i diskusije objavljen je navedeni članak naslova koji nagovještava preustroj jedne od najosjetljivijih ustrojstvenih jedinica MUP-a RH.  Zabrinjavajuće je to što o ovom navodnom „jačanju kapaciteta“ i aktivnostima koje su započete, javnost, ali niti policijski službenici, ne znaju apsolutno ništa.  Analizom navedenog članka nije jasno koje su to aktivnosti započete, što točno znači da će se spojiti operativno i strateško krilo PNUSKOK-a i kako će to rasteretiti administriranje. Cijeli članak ostavlja neodgovorenima mnoga pitanja, a pri tome vrlo jasno nagovještava preustroj i promjene PNUSKOK-a.
Strateški dio PNUSKOK-a su službe smještene u samom Ravnateljstvu policije, dok su Operativni dio PNUSKOK-a službe dislocirane po gradovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, neovisne o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, službe koje su od svog osnivanja iznijele najveći teret iznimno „škakljivih“ i opasnih kriminalističkih istraživanja.  S tim u vezi, ovdje je bitno navesti ili podsjetiti na nekoliko činjenica zbog kojih navedeni članak nije jasan, odnosno čak je i kontradiktoran:
•          Strateško i operativno krilo PNUSKOK-a već jesu jedna cjelina, unutar Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije, čak štoviše unutar jedne ustrojstvene jedinice konkretno unutar PNUSKOK-a,
•          Strateški dio PNUSKOK-a u svom zaduženju ima i praćenje i koordiniranje rada kriminalističke policije Policijskih uprava – po linijama rada,
•          Strateški dio policije zadužen i za međunarodnu suradnju na strateškoj razini,
•          Strateške službe PNUSKOK-a i operativne službe PNUSKOK-a su pod  jedinstvenim upravljanjem i rukovođenjem načelnika/načelnice PNUSKOK-a,
•          Operativni dijelovi PNUSKOK-a već jesu upravo ono što se traži – brzi, mobilni i fleksibilni, a uz to su i efikasni, formirani po uzoru na moderne zapadno europske nacionalne policijske agencije, ustrojeni po ILP („intelligence led policing“) modelu, 
•          Operativni dijelovi PNUSKOK-a su operativni upravo zbog toga jer nisu opterećeni strateškim pitanjima, u kojima poslovima po potrebi sudjeluju ali im to nikako nije  primarna zadaća,
•          Strateški dio PNUSKOK-a svoje postupanje i strategiju bi trebao razvijati upravo na temelju onoga što operativni dio PNUSKOK-a, ali i ostale službe kriminalističke policije u Policijskim upravama – budućim regionalnim centrima prikazuju kao problem, prijetnju ili potrebu.
Slijedom navedenog, obzirom da se ovdje radi o ustrojstvenoj jedinici policije koja je kroz svoja kriminalistička istraživanja radila najosjetljivija i najsloženija kaznena djela, zahtjevamo da nam sukladno članku 96. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u ugovorenom roku, odgovorite na slijedeća pitanja:
1.         Koje točno aktivnosti vezano za reorganizaciju su već započete?
2.         Što točno znači „preustroj i jačanje kapaciteta PNUSKOK-a“?
3.         Tražimo da se dostavi ili objavi projekcija izgleda budućeg PNUSKOK-a s komparacijom u odnosu na sadašnji, i to kako u odnosu na ustrojstvene jedinice, tako i na broj ljudi i njihovu stručnu spremu, 
4.         Da li će se u PNUSKOK-u povećavati ili smanjivati broj radnih mjesta i gdje točno?
5.         Kako će se točno popunjavati radna mjesta nakon reorganizacije i po kojem kriteriju?
6.         Jesu li reorganizaciji podložni operativne Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (SSKOK-ovi) smještene u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku? Ako će se iste preustrojavati, kako će se točno preustrojavati i kako će to postići bolju borbu protiv organiziranog kriminaliteta, korupcije i kako će to utjecati na njihovu neovisnost u odnosu na lokalnu i regionalnu samoupravu?
7.         Tko će vršiti nadzor, usmjeravanje i koordinaciju kriminalističke policije po policijskim upravama/regionalnim centrima ukoliko se ukine strateški dio PNUSKOK-a te kako će to pomoći i rasteretiti operativni dio PNUSKOK-a?
8.         Postoji li studija koja pokazuje isplativost ili povećanje efikasnosti zbog kojih se ide u preustroj?
9.         Koje točno Službe bi se izdvojile iz PNUSKOK-a i kako bi to povećalo učinkovitost?
10.       Kako točno će se rasteretiti administriranje?
11.       Tko su točno članovi radne skupine koja je osmislila ili će osmisliti preustroj i koja će nadzirati tj. provoditi preustroj PNUSKOK-a te da li u istome sudjeluju i osobe koje su trenutno samo „ovlaštene za obavljanje poslova“ i da li se na taj način implicira njihov budući izbor na natječaju bez obzira na eventualno drugo prijavljene kandidate?
Smatramo da je nepotrebno naglašavati kako naša zabrinutost i zainteresiranost ima uporište u tome što želimo politički neovisnu, stručnu, profesionalnu i krajnje efikasnu policiju, posebice kad je u pitanju ustrojstvena jedinica policije na nacionalnoj razini koja ima jednu od najzahtjevnijih zadaća.
S poštovanjem,
 
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

Dokumenti:

PODIJELI