Blog

Zapošljavanje u Ministarstvu unutarnjih poslova

U cijelosti dostavljamo dopis upućen prema predsjedniku Vlade RH g. Andreju Plenkoviću

Poštovani,
u proteklih nekoliko godina broj zaposlenih u MUP-u smanjio se za preko 1200 zaposlenih, što predstavlja sve veći problem za daljnje funkcioniranje Ministarstva unutarnjih poslova i organizaciju posla.
U Ministarstvu unutarnjih poslova, u posljednjih nekoliko godina, primani su novi zaposlenici prvenstveno zbog jačanja kapaciteta za ulazak RH u „schengenski“ prostor i to primjenom sustava 2:1 (dva odlaska u mirovinu, jedno novo zapošljavanje). Kao što smo naveli, zbog navedenog je značajno smanjen broj zaposlenih u MUP-u, a istodobno je samo za pokrivanje “Schengena” potrebno angažirati oko 8,5 tisuća policijskih službenika, što znači da se uz „popunjavanje“ granice u pravilu nisu, ili su se iznimno slabo popunjavala upražnjena radna mjesta u ostalim ustrojstvenim jedinicama MUP-a.
Zaposlenici MUP-a ujedno imaju i najniže početne koeficijente u sustavu državnih i javnih službi (policijski službenici imaju koeficijente od 0,776 naviše).
Također, zbog primjene sustava 2:1, radna mjesta državnih službenika i namještenika u MUP-u nisu popunjavana ili je to bilo jako rijetko, zbog čega nam sve više nedostaje administracije i uslužnih radnika te su isti sve stariji i bliže odlasku u mirovinu, a nema novoprimljenih osoba koje bi ih u budućnosti zamijenile na njihovim poslovima, a koje bi trebalo što prije primiti u službu kako bi ih službenici koji sada rade na tim poslovima u međuvremenu stigli o njima obučiti. Moramo naglasiti da se tu često radi o iznimno važnim poslovima zbog čijeg bi „gašenja“ ili gubitka stečenog znanja i iskustva u sustavu, zbog nezapošljavanja novih djelatnika, na kraju najviše „patili“ građani kao korisnici njihovih usluga.
Zbog svega navedenog smatramo da je trenutni broj zaposlenih u MUP-u nedovoljan te da je krajnje vrijeme da se zabrana zapošljavanja i primjena klauzule 2:1 ukine te umjesto nje omogući, kroz plan zapošljavanja u 2017. godini, normalno zapošljavanje prema potrebama Ministarstva na svim razinama i ustrojstvenim jedinicama. Ono što je prioritet je neodložna odluka o zapošljavanju barem na razini 1:1 (za jednog otišlog u mirovinu jedan novozaposleni policijski ili državni službenik ili namještenik) jer bi u protivnom doista došlo do drastične kadrovske potkapacitiranosti MUP-a kao okosnice državne vlasti u RH, što je iznimno opasno.
Ovim putem poručujemo da se na policijskim službenicima i zaposlenicima MUP-a već previše štedjelo i da bi svako daljnje „rezanje“ zapošljavanja ili smanjenja broja zaposlenih ugrozilo funkcioniranje sustava.
Sukladno traženom molimo da nas o odlučenom izvijestite pisanim putem.
S poštovanjem,
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

Dokumenti:

PODIJELI