Blog

Problemi sa zaduživanjem službene odore

U nastavku u cijelosti dostavljamo dopis upućen prema pomoćniku ministra g. Stjepanu Lončarici…

 
VEZA:     Vaš dopis broj 511-01-157-66411/2-2016. D.M. od 28. listopada 2016.    godine
Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem dopisu broj i datum gornji koji smo zaprimili 7. studenog 2016. godine. U navedenom dopisu odgovorili ste na naš dopis Ur. broj 516/16. od 7. listopada 2016. godine, te nas izvijestili o zaduženju odora, kako novozaposlenih policijskih službenika, tako i onih koji trebaju zanavljati dijelove policijske odore.
Kao što ste naveli u Vašem dopisu, osnovni problem je nedostatak financijskih sredstava za redovno zanavljanje cjelokupne odore, no međutim smatramo da je potrebno učiniti sve da se navedeni problem riješi u najkraćem roku jer situacija na terenu zbog nezanavljanja odore, kao i drugih problema koje smo naveli u našem dopisu, postaje sve teža.
Možda informacije koje stižu do Vas nisu toliko zabrinjavajuće, no međutim iste, prije dolaska do Vas, prolaze kroz nekoliko razina, odnosno kroz ustrojstvene jedinice, policijske uprave, nadležne jedinice u Ravnateljstvu i dr., pa se u tom „prijenosu informacija“ dio njih izgubi, zanemari ili ih se boji prenijeti. No međutim, obzirom na gotovo svakodnevne pritužbe policijskih službenika kako su im odore dotrajale, oštećene i sl., a iste ne mogu zamijeniti ili zadužiti nove, iako je protekao rok propisan Uredbom.
U prilogu Vam dostavljamo nekoliko fotografija odora u kojima policijski službenici rade, a koje su oštećene uslijed obavljanja radnih zadataka ili istrošene zbog dotrajalosti, a isti ne mogu zadužiti nove jer, prema informacijama koje imaju, novih odora nema (Prilog 1.).
Obzirom na navedeno, a i na činjenicu da je u tijeku i izrada proračuna za narednu godinu, ovim putem tražimo da se napravi „inventura stanja“ (broj odora koje se moraju zanavljati, kao i stanje odora na zaduženju), te da se osiguraju sredstva za zanavljanje odora kojima je istekao rok, kao i zamjenu onih koje su uslijed uporabe ili zbog loše kvalitete, oštećene ili dotrajale.
Također, za one najkritičnije situacije, zahtijevamo da se osigura nabava u okviru okvirnih sporazuma, obzirom da je nabava putem natječaja javne nabave preduga zbog postupka javne nabave koji omogućava svakom, pa čak i evidentno najlošijem ponuđaču, davanje vidljivo neosnovanih žalbi koje usporavaju sam postupak javne nabave, zbog čega, na kraju, najviše trpe sami policijski službenici, a i sigurnost građana i države.
S poštovanjem,
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

Dokumenti:

PODIJELI