Blog

Isplata regresa za 2016. godinu

Č L A N O V I M A    S P H –

P O V J E R E N I C I M A    S P H –

Poštovani,

dana 29. lipnja 2016. godine uputili smo dopis tehničkom predsjedniku Vlade RH g. Tihomiru Oreškoviću kojim smo Vladu RH izvijestili da su ispunjeni uvjeti iz čl. 9. Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (pozitivan rast bruto domaćeg proizvoda u tri uzastopna tromjesečja i deficit proračuna Republike Hrvatske manji od 3%) te smo slijedom toga zatražili ispunjenje obveze poslodavca iz čl. 62. Kolektivnog ugovora (Prilog 1.).

Navedenim smo ispunili našu obvezu, kao jedna od ugovornih strana, pozivom poslodavcu na poštivanje odredbe Kolektivnog ugovora. Ukoliko poslodavac pozitivno ne odgovori na navedeno, poduzet ćemo daljnje korake u cilju poštivanja navedene odredbe sve do ostvarenja same isplate regresa za 2016. godinu.          

Nadamo se da će Vlada RH postupiti sukladno našem zahtjevu te ispuniti navedenu obavezu, kao što su postupile i Vlade RH u nekim prijašnjim sličnim slučajevima i tako izbjeći bespotrebne dodatne troškove koji bi nastali zbog izbjegavanja ispunjavanja obaveza poslodavca.

Iako je ova Vlada RH tehnička, ovim ne preuzima nove financijske obveze već samo ispunjava one koje su prije ugovorene, a što je u skladu s čl. 5. Zakona o postupku primopredaje vlasti te stoga ne postoje nikakve zapreke za isplatu regresa za 2016. godinu, već se u slučaju neisplate može raditi samo o političkoj odluci ili nedostatku sredstava.

Ujedno, koristim ovu priliku da upozorim članove na dezinformacije koje plasiraju pojedini sindikati koji djeluju u MUP-u i kojim se iznose tvrdnje da je Vlada RH „isplatila” regres za 2016. godinu za svih 180 tisuća zaposlenih u javnim službama (školstvo, zdravstvo, socijala i kultura). Navedena tvrdnja nije točna.           

Naime, i sami smo u našem dopisu od 29. lipnja 2016. godine ukazali da je regres isplaćen u pojedinim javnim ustanovama, međutim tu se radi samo o zdravstvenim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, zavodima za hitnu medicinsku pomoć i domovima za slabe i nemoćne kojima je osnivač grad ili županije (prema našim informacijama samo dio bolnica je isplatio – npr. Opće bolnice Vukovar, Čakovec, Varaždin, Bjelovar, Osijek, Pakrac) dok ostalima zaposlenim u javnim službama kojima se sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava izravno osiguravaju iz državnog proračuna REGRES NIJE ISPLAĆEN. 

Iz navedenog razloga sindikati javnih službi već najavljuju podnošenje zahtjeva za mirnim rješenjem spora (kao prvi korak u ostvarivanju navedenog prava prije podnošenja tužbi), a što smo i mi praktički najavili u slučaju neispunjenja našeg zahtjeva za isplatom.

Svaki državni službenik ili namještenik može lako provjeriti ove naše tvrdnje jer vjerujemo da poznaju nekoga tko radi u npr. školskom sustavu ili sustavu socijalne skrbi te ih se može upitati i osobno se uvjeriti da li im je isplaćen regres za 2016. godinu.

Moramo primijetiti kako se neki sindikati umjesto da se bave sobom (npr. mogli su i oni uputiti sličan zahtjev za isplatom regresa, jedan od nereprezentativnih sindikata je to i učinio) kontinuirano pokušavaju izgraditi svoju poziciju na račun reprezentativnih sindikat, a pri tome se čak niti ne potrudivši provjeriti svoje navode, dovodeći time u zabludu veći broj osoba. Time se pokazuje pravi modus njihovog djelovanja koji se svodi na tračeve, objede i neprovjerene informacije.

Sindikat policije Hrvatske i njegovi predstavnici doista ne žele reći niti jednu riječ kontra drugih sindikata jer smatramo da je naša zadaća štiti interese članstva i na taj način želimo služiti članovima, no kada se oko ovako ozbiljnih stvari drugi javljaju sa zakašnjenjem i, pritom koristeći dezinformacije, napadaju i osobno prozivaju reprezentativne sindikate i njihove predstavnike, umjesto da se bore za regres kao što mi činimo – takva razina komunikacije doista je ispod bilo koje razine elementarne pristojnosti.

Dakle, REGRES NIJE ISPLAĆEN svim javnim službenicima, već samo malom dijelu, a smatramo da su DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI temeljem odredbi Dodatka II OSTVARILI PRAVO NA REGRES u 2016. godini.  

S poštovanjem,


Predsjednik SPH
PODIJELI