Blog

Način vođenja rasporeda rada

U nastavku u cijelosti dostavljamo dopis upućen prema pomoćniku ministra unutarnjih poslova g. Stjepanu Lončarici

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
n/r pomoćnika ministra g. Stjepana Lončarice

Po��tovani,           

dana 1. srpnja 2016. godine Zajednička komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (U daljnjem tekstu: Zajednička komisija) dala je uputu oko načina vođenja rasporeda rada, njegovih izmjena te obavještavanja službenika i namještenika o istima.

U navedenoj uputi Zajednička komisija je uputila ugovorne strane „kako je obveza izrade evidencije radnog vremena,rasporeda rada i obavješćivanja službenika i namještenika o njegovoj izmjeni obveza poslodavca. Poslodavac radi ispunjavanja navedene obaveze mora odrediti službenike i namještenike čija je to obveza iz rada te kršenje odredbi Kolektivnog ugovora u navedenom dijelu od strane za to određenog službenika ili namještenika može predstavljati neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza iz članku 99. Zakona o državnim službenicima (kao i povredi radne discipline opisane u posebnim propisima koji reguliraju radnopravni status posebnih skupina državnih službenika i namještenika).“

Obzirom na navedeno, ovim putem tražimo da o istome žurno izvijestite sve ustrojstvene jedinice unutar Ministarstva unutarnjih poslova te da se, u slučaju da neka od ustrojstvenih jedinica opetovano krši odredbe članaka 8., 9., 11., 12., 44. i dr. Kolektivnog ugovora, protiv svake pojedine osobe odgovorne za sustavno kršenje navedenih odredbi uputi prijedlog za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti za težu povredu službene dužnosti opisane u čl. 99. Zakona o državnim službenicima i čl. 96. Zakona o policijskim službenicima.
_x000D_
Prema našim saznanjima, navedena praksa (neurednog vođenja rasporeda o obavješćivanja službenika i namještenika o njegovim izmjenama, sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora) prisutna je u većem broju ustrojstvenih jedinica MUP-a no, nakon ove vrlo jasne upute Zajedničke komisije, smatramo da je
obveza poslodavca da naloži i osigura punu primjenu odredbi Kolektivnog ugovora te da protiv prekršitelja po službenoj dužnosti pokrene odgovarajuće postupke.

S poštovanjem,


PODIJELI