Blog

Pravo na regres za 2016. godinu i dr. uskraćena prava državnih službenika i namještenika

VAŽNO! U nastavku u cijelosti dostavljamo dopis upućen prema tehničkom predsjedniku Vlade RH, g. Tihomiru Oreškoviću

Vlada Republike Hrvatske
n/r tehničkog predsjednika g. Tihomira Oreškovića

Poštovani,

obavještavamo Vas kako  su se ostvarili svi preduvjeti iz Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenika i namještenike (NN 153/13) od 10. prosinca 2013. godine (Prilog 1.) u kojem je u članku 9. ugovoreno da u slučaju pozitivnog rasta bruto domaćeg proizvoda u tri uzastopna tromjesečja i deficit proračuna Republike Hrvatske manjeg od 3% Dodatak II važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike prestati važiti. Istim člankom je ugovoreno da prestankom važenja Dodatka II a za vrijeme važenja kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (104/13), nastavljaju u cijelosti primjenjivati sva prava iz kolektivnog ugovora.

Članak 9. Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenika i namještenike glasi:

„Ugovorne strane su suglasne da ovaj Dodatak prestaje važiti u slučaju pozitivnog rasta bruto domaćeg proizvoda u tri uzastopna tromjesečja i deficita proračuna Republike Hrvatske manjeg od 3% za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 104/2013).

Prestankom važenja ovog Dodatka, a za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, nastavljaju se u cijelosti primjenjivati sva prava iz kolektivnog ugovora.“

Kao što smo naveli, u međuvremenu je ostvaren rast domaćeg proizvoda u tri uzastopna tromjesečja, prema javno objavljenim podacima, i deficit proračuna Republike Hrvatske manji od 3%  te su ostvareni uvjeti iz čl. 9. Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenika i namještenike.

Da je deficit proračuna u 2015. godini bio manji od 3% vidljivo je i na izvješću o Ukupnom manjku/višku općeg proračuna Hrvatskom saboru, koje je dostupno na internetskim stranicama Hrvatskog sabora http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=45903 (Prilog 2.), iz kojeg je jasno da je prema kriterijima iz Zakona o proračunu ukupni manjak (deficit) državnog proračuna iznosio 2,6%, a manjak opće države 2,3%.  

Naravno da nam je poznato kako se prema nacionalnoj metodologiji deficit opće države razlikuje od deficita opće države prema europskoj statističkoj metodologiji ESA 2010 međutim Dodatkom je jasno ugovoren da se radi o deficitu PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE.

Jasno je da se pri sklapanju kolektivnih ugovora i njihovih dodataka primjenjuje nacionalno zakonodavstvo i metodologija (osim ako to nije drukčije ugovoreno). Da je u ovom slučaju to neosporno dokazuje i Vjerodostojno tumačenje odredaba članka 2. i članka 4. Sporazuma o promjeni visine plaće zaposlenih u državnim i javnim službama od 11. lipnja 2013. godine (Prilog 3.) u kojem u članku 1. jasno navedeno:

„uz ispunjenje uvjeta rasta BDP-a potrebno jer da deficit državnog proračuna bude manji od 3%. Državni proračun tumači se kao najuža proračunska veličina, bez proračuna lokalne i područne samouprave te izvanproračunskih korisnika.“

Naglašavamo da je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 104/2013) vjerodostojno tumačenje odredaba članka 2. i članka 4. Sporazuma o promjeni visine plaće zaposlenih u državnim i javnim službama od 11. lipnja 2013. godine, kao i Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenika i namještenike (NN 153/13) od 10. prosinca 2013. godine ispregovaran i potpisan od strane istog pregovaračkog odbora sa strane Vlade RH, kao i da su navedene dokumente potpisala i sva tri reprezentativna sindikata državnih službi potpisnika Kolektivnog ugovor za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 104/2013).

Obzirom na navedeno ovim putem tražimo da se očitujete kada će biti isplaćen regres za korištenje godišnjeg odmora za 2016. godinu. Ovo požurujemo iz razloga što su u pojedinim javnim ustanovama javnih službi počeli s isplatom regresa za 2016. godinu.

Ujedno naglašavamo da se s danom pune primjene svih odredbi važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ponovno primjenjuje pravo na visinu dnevnice u iznosu od 170,00 kuna kao i visinu terenskog dodatka od 170,00 kuna, pa čak moguće i božićnice (ovisno o točnom datumu za koji se utvrdi ispunjavanje uvjeta iz čl. 9 Dodatka II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike – iako moramo navesti da je navedeno manje vjerojatno).

Također potrebno je utvrditi i točan datum od kada se navedena prava primjenjuju.

Na kraju napominjemo kako su se sva navedena prava mogla i ranije ugovoriti u istom ili sličnom opsegu, no, zbog toga što Vlada RH nije otvorila pregovore o novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (unatoč tome što su predstavnici Vlade RH to nekoliko puta najavljivali) TO NIJE UČINJENO. Ukoliko navedena sredstva za isplatu predmetnih materijalnih prava nisu predviđena u državnom proračunu, to je propust druge ugovorne strane tj. Vlade RH pa će, u slučaju neisplate, državni službenici i namještenici svoja prava ostvariti sudskim putem.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH

Dubravko Jagić

383_29-06-2016 članovi i povjerenici – Pravo na regres za 2016. godinu.pdf

382_29-06-2016 Vlada RH – Pravo na regres za 2016. godinu.pdf

PODIJELI