Blog

Dostava platnih lista (obračuna plaće) putem elektroničke pošte

U nastavku dostavljamo dopis upućen pomoćniku ministra unutarnjih poslova g. Lončarici

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
n/r pomoćnika ministra g. Stjepana Lončarice

Poštovani, 

prema informacijama koje smo dobili od naših članova, navodno bi se platne liste dostavljale  putem elektroničke pošte i iste više ne bi  bile izdavane kao dokument u papirnatom obliku, a primjena navedenog krenula bi već od isplate plaće u mjesecu srpnju ove godine.

Naime, dana 17. lipnja 2016. godine Uprava za razvoj, opremanje i potporu pod brojem: 511-01-181-6819/5-16, uputila je svim policijskim upravama, voditeljima služba/odjela za tehniku dopis „Provođenje mjera optimizacije uporabe korisničke informatičke opreme“ u kojem se, između ostalog, navodi da je, u cilju racionalizacije troškova Ministarstva unutarnjih poslova, u tijeku priprema dostave platnih lista zaposlenicima putem elektroničke pošte.

Obveza poslodavca je da svakom radniku dostavi obračun plaće, što je osobito bitno zbog potreba mogućih postupaka pred nadležnim tijelima (radi utvrđivanja visine mirovine, radnih sporova i dr.), a koji se mogu odvijati godinama kasnije. Također, obveza je poslodavca da, sukladno Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, obračune plaća čuva najmanje 6 godina, a u slučaju pokrenutog radnog spora do pravomoćnog okončanja toga spora. U svim dosadašnjim slučajevima podrazumijevalo se da se navedeno izdaje u papirnatom obliku, kao arhivski dokument. Napominjemo da je sukladno Zakonu o radu obračun plaće ovršna isprava.

U Republici Hrvatskoj nije do kraja regulirana dostava dokumentacije u elektronskom obliku, a veliki broj zaposlenika MUP-a, zbog financijske situacije, čak niti nema računalo, kako na radnom mjestu, tako niti privatno kod kuće.

Iako je Ministarstvo otvorilo mail adrese radnicima, to ne znači da ih oni koriste ili su u mogućnosti koristiti ih.

Ministarstvo unutarnjih poslova u navedenom dopisu traži od voditelja službi/odjela da osiguraju pojedino računalo na mjestu koje će, navodno, uvijek biti dostupno zaposlenicima, kao i pristup do centralnog pisača. Navedeni način, po našem mišljenju, može dovesti do kršenja Zakona o zaštiti osobnih podataka jer:

–           vrlo često sami djelatnici nisu osposobljeni za rad sa računalima te bi za ispis platnih lista morali tražiti pomoć drugih za to osposobljenih osoba,

–          često su sami centralni pisači udaljeni od računala ili se nalaze u drugim prostorijama, što daje mogućnost drugim osobama uvida u obračun plaće i osobne podatke iz istoga.

Obzirom na navedeno, bilo kakva dostava obračuna plaće bez reguliranja procedure posebnim internim propisima Ministarstva, koji bi bili u skladu s višim zakonskim aktima, može izazvati samo kontra efekt, a isto tako moguće prekršajne ili kaznene sankcije po poslodavca temeljem radnih i drugih propisa.

Iznimno je bitno da se cijeli postupak provede uz prethodnu suglasnost radnika uz, u tom slučaju, njegov odabir adrese elektroničke pošte na koju želi primati obračun plaće.

Nadalje, u svom dopisu Ministarstvo navodi da je tijekom 2012.-2013. godine kroz IPA 2009 nabavljeno cca. 3000 računala kojima su, sukladno navodima iz dopisa, praktički opremljene sve policijske postaje s najmanje jednim računalom za zajedničko korištenje, a koja bi sada trebala služiti kao neka vrsta terminala za ispis platnih lista. Međutim, prema informacijama kojima raspolažemo, u navedenom razdoblju računalima financiranim iz IPA 2009 opremljene su postaje, no pitanje je na koji način i kome su dana na zaduženja, tj. u koju svrhu. Doista je besmisleno da sada informatička oprema koja je u okviru IPA 2009 nabavljena u jednu svrhu te koristi za potrebe pojedinih policijskih poslova, postane mjesto gdje će djelatnici postaje „u redovima“ čekati da ispišu svoje platne liste.

Obzirom na sve navedeno, tražimo da se Ministarstvo drži važeće zakonske regulative, odnosno, do daljnjeg,  dostavlja platne liste u papirnatom obliku, do ostvarivanja svih pretpostavki potrebnih za dostavu u elektronskom obliku i pribavljanja suglasnosti te računa elektroničke pošte, na koju svaki pojedini zaposlenik želi primati svoj obračune plaće. Rokovi koji su navedeni u dopisu su neostvarivi te tražimo da se ovom pitanju posveti ozbiljno a ne da se provodi naprečac, samo temeljem subordinacije.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH 
Dubravko Jagić

376_28-06-2016 članovi i povjerenici – MUP – Dostava platnih lista putem elektroničke pošte.pdf

PODIJELI