Blog

Dopunsko zdravstveno osiguranje Croatia zdravstvenog osiguranja – nadopuna obavijesti

Poštovani,

nastavno na naš dopis Ur. broj 314/16. od 1. lipnja 2016. godine kojim smo vas obavijestili o još povoljnijoj mjesečnoj premiji dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia zdravstvenog osiguranja od 60,00 kn mjesečno, obavještavamo sve članove Sindikata policije Hrvatske da cijena police za članove SPH i za članove njihovih obitelji i dalje pokriva participaciju iz obveznog zdravstvenog osiguranja i doplatu s tzv. A liste lijekova (navedeno pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a) te, pored toga, pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a, tzv. B lista lijekova. 

Obzirom da navedenu pogodnost CZO ukida za ostale građane i skupine, moguće je da neki od vas ili od članova vaših obitelji, koji su osigurani temeljem posebnih pogodnosti CZO-a za članove SPH, zaprime dopis CZO-a u kojem je navedeno kako od 1. srpnja 2016. godine stupaju na snagu novi opći uvjeti osiguranja kojima je ukinuto pokriće doplata za dopunsku B listu lijekova HZZO-a uz ponudu osiguranja koja iznosi 89,00 kn mjesečno (Prilog 1.).

Navedeni dopis CZO-a možete zanemariti obzirom da se ne odnosi na članove SPH niti članove njihovih obitelji. 

Nastavno na navedeno, a kako biste i dalje mogli uživati najpovoljniju cijenu CZO dopunskog zdravstvenog osiguranja s uključenom i B listom lijekova, ovim putem molimo sve vas koji zaprimite gore navedenu obavijest CZO-a da istu dostavite u Glavnu podružnicu SPH u kojoj ste član, zajedno s vašim podacima (ime, prezime, OIB), a kako bi CZO u svom sustavu zabilježio sve pogrešne dopise.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

326_CZO_obavijest o premiji.pdf

PODIJELI