Blog

Odbor SPH za analizu Smjernica za reorganizaciju MUP-a

_x000D_
Dopis SPH dostavljen ministru unutarnjih poslova g. Orepiću_x000D_
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

KABINET MINISTRA
n/r ministra g. Vlahe Orepića

Poštovani,

nakon sastanka Odbora Sindikata policije Hrvatske za analizu zaprimljenih Smjernica za teritorijalnu i unutarnju reorganizaciju Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske održanog dana 25. svibnja 2016. u prostorijama Sindikata policije Hrvatske, dostavljamo Vam popis pitanja na koja je potrebno odgovoriti, te potrebnih podataka bez kojih nije moguće donijeti odgovarajući i ispravan stav našeg sindikata u svezi sa Smjernicama za reorganizaciju MUP-a.

PITANJA I PRIMJEDBE UZ SMJERNICE:

 1. Koji je razlog za donošenje odluke o reorganizaciji?
 2. Temeljem kojih konkretnih prethodnih saznanja je donesena odluka o procesu reorganizacije?
 3. Da li su provedene analize postojećeg stanja ustroja MUP-a, policijski uprava i postaja i ako da tko ih je izradio i koji su konkretni rezultati (molimo da nam dostavite)?
 4. Tko je bio u sastavu radne skupine koja je formirana Odlukom ministra br. 511-01-152-11794/1-2016 od 26. veljače 2016.?
 5. Koliko je navedena radna skupina radila (vremenski, broj sastanaka) ?
 6. Koji su zaključci navedene radne skupine?
 7. Koji su kriteriji utvrđeni kao parametri za ocjenu uspješnosti projekta reorganizacije (da li je to statistika, trošak…)?
 8. Da li je napravljena studija ili barem procjena troškova provedbe reorganizacije?
 9. Tko je, i temeljem kojih kriterija, analiza, studija, donio odluku o 5 policijskih uprava?
 10. Da li je napravljena procjena učinka reorganizacije MUP-a obzirom na postojeći ustroj Republike Hrvatske i drugih tijela državne uprave te strukturu lokalne samouprave?
 11. Da li je izvršena procjena utjecaja na sigurnost procesa reorganizacije i ako da, tko ju je proveo, u kojem vremenu i koji su rezultati?
 12. Da li je napravljena analiza radnih procesa unutar MUP-a na svim ustrojstvenim razinama?
 13. Da li je napravljen katalog pravnih propisa po kojima postupa policija?
 14. Da li je sačinjena analiza strukture ljudskih potencijala unutar sustava MUP-a (dob, spol, stručna sprema, radni staž, plaće, predviđeni odlazak u mirovinu…)?
 15. Da li je načinjena analiza proračuna MUP-a po stavkama, s prijedlogom moguće preraspodjele ?
 16. Zašto je u smjernicama 90 % prostora posvećeno policijskim postajama i upravama i njihovom preustroju, a samo 10 % sjedištu MUP-a i Ravnateljstvu policije?
 17. Ako je deklarirana namjera „ojačavanja“ policijskih postaja, zašto je najavljeno ukidanje većeg broja PP, da li se time u biti dobivaju „super“ policijske postaje umjesto dosadašnjih policijskih uprava nauštrb manjih sredina i policijskih postaja u njima?
 18. Da li je bilo prijedloga za ustrojavanje novih ustrojstvenih jedinica (policijskih postaja u Gradu Zagrebu ili dr.) i da li su eventualni prijedlozi prihvaćeni?
 19. Na koji način se planira smanjiti broj rukovoditelja u ukupnom broju zaposlenih i povećati broj operativnih radnih mjesta?
 20. Da li je definiran pojam „rukovoditelja“ obzirom na dodatke na plaću i ovlasti?
 21. Koja radna mjesta se planiraju ukinuti i temeljem kojih kriterija?
 22. Temeljem kojih kriterija će se ocjenjivati kompetencija uposlenika?
 23. Objasnite nam korelaciju između točaka 1. i 6. Općih smjernica (str. 4.), posebice kriterije i zadani broj PU?
 24. Da li je prigodom planiranja broja izvršitelja u ustrojstvenim jedinicama uzet u obzir i redovan i izvanredni rashod (bolovanja, godišnji odmor, školovanje, ispomoći…)?
 25. Koja je struktura policijskih zvanja u MUP-u (ukupan broj policijskih službenika po zvanjima)?
 26. Koliko je bilo izvanrednih i iznimnih promaknuća nakon donošenja Uredbe o zvanjima i koja je njihova struktura (broj promaknuća po zvanjima)?
 27. Temeljem kojih kriterija će se ocjenjivati opravdanost postojanja radnih mjesta, obzirom na dosadašnju praksu ustrojavanja većeg broja radnih mjesta „voditelj projekata“ kao sredstva za zbrinjavanje visokopozicioniranih kadrova nakon promjene vlasti ili politike u MUP-u?
 28. Na koji način se misli ukinuti veći broj OKCP-a u sadašnjim PU i operativnih dežurstava u PP, ako se_x000D_

  pokazalo da već sada veći broj OKCP-a nema dovoljan kapacitet i kronično im  nedostaje ljudi i opreme  (posebice broj operatera u OKCP  u PU zagrebačkoj)?

 29. Na koji način ukidanje pojedinih OKCP-a utječe na poslove pritvorskih nadzornika i policijskih pritvorskih jedinica te rokove za uhićenja i dovođenja te ostale procesne radnje iz ZKP-a i ZOPPO-a?
 30. Da li će se i kada formirati i urediti Policijske pritvorske jedinice u PU?
 31. Da li je sačinjena analiza poslova u operativnim dežurstvima PP i OKCP-u (posebno u PU zagrebačkoj) i mjerenje i analiza radnog opterećenja djelatnika kao i razine stresa?
 32. Da li je sačinjena analiza poslova kriminalističke policije u dosadašnjim PP i PU i temeljem kojih kriterija (vrsta i broj KD, opseg i vrste aktivnosti, složenost postupanja…)?
 33. Na koji način se u novom ustroju valorizira uloga „policijskih istražitelja“ (gdje će raditi, hoće li im se povećavati plaća…)?
 34. Molimo da nam se pojasni o kojoj se reformi radi, a navedena je u točci 35. Smjernica, i gdje su dostupni detalji oko navedene reforme?
 35. Da li se planira ponovno aktiviranje i upis polaznika u Srednju policijsku školu?
 36. Na koji način bi se povećao broj izvršitelja na terenu u slučaju spajanja prometne i temeljne policije, ako njihovi djelatnici već sada rade na terenu – da li se time obezvrjeđuje specijalizacija unutar policije koja je temelj svake moderne policije?
 37. Da li će se djelatnicima sadašnjeg Inspektorata UP vratiti policijske ovlasti koje su im očito potrebne za obavljanje poslova, a koje su im ranije oduzete (nadzor oružja, zaštitara, novčarskih ustanova, noćni rad…)?
 38. Na koji način nam možete objasniti namjeru da se operativni dio policije spusti na razinu PP, dok se službe potpore zadržavaju na razini PU ali u „izdvojenim središtima“ (točka 3.8, st. 57.-62.)?
 39. Postoji li Plan zbrinjavanja eventualnog viška djelatnika?
 40. Zbog čega se na razinu samostalne organizacijske jedinice u sjedištu MUP-a planira izdvojiti Visoka policijska škola, a ne cijela Policijska akademija?
 41. Temeljem kojih kriterija se ukidaju dvije Mobilne jedinice (postoji li analiza troškova i učinkovitosti) – što u slučaju kada postoji potreba da ista mobilna jedinica obavlja poslove na području više budućih mega uprava – da li im nadležnost prestaje prelaskom u drugu PU (naglašavamo da je razlog osnivanja mobilnih jedinica na razini MUP-a Sjedište bio zemljopisni položaj RH, duljina i položaj prometnih pravaca, osobito autocesta te sprječavanje počinitelja da korištenjem dobre prometne povezanosti RH izbjegnu policijski nadzor, akcije i sl.)?
 42. Objasnite nam korelaciju teritorijalne reorganizacije i osobnih policijskih zvanja (točka 73. Smjernica) – gdje tu postoji veza i zašto?
 43. Zašto u rad formirane radne skupine, koja se po našim saznanjima sastaje vrlo često, kao i u rad radnih skupina po „regijama“ nisu uključeni predstavnici SPH?
 44. Na koji način će se i kada u proces reorganizacije uključiti sindikati i zainteresirana javnost? Da li je donesen i Plan radne skupine o tom pitanju (naveden u Smjernicama)?

Molimo da nam tražene podatke i odgovore na pitanja dostavite što prije kako bi mogli dobiti dovoljno informacija te biti dovoljno upućeni za davanje korektnih i kvalitetnih prijedloga i primjedbi na smjernice o reorganizaciji.

S poštovanjem, 


Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

313_30-05-2016 članovi i povjerenici – MUP – Odbor SPH za analizu Smjernica za reorganizaciju – pitanja.pdf

PODIJELI