Blog

U nastavku, u cijelosti, dostavljamo Priopćenje SPH.

UREDNIŠTVIMA POLITIČKO-INFORMATIVNIH LISTOVA, RADIJA I TELEVIZIJE


Poštovani,

povodom konferencije za novinare ministra unutarnjih poslova g. Vlahe Orepića na kojoj je, među ostalim, komentirao smanjenje primanja u MUP-u, prilikom čega je izjavio da: „Nije došlo do nerazmjera i smanjenja plaća u MUP-u. Povećanje je došlo nauštrb dodataka. Koeficijenti se nisu smanjili.“, moramo istaknuti da očito postoje određene nejasnoće u pogledu toga što je plaća radnika te nerazumijevanje pojma što je plaća sukladno pozitivnim zakonskim propisima i europskim direktivama od strane ministra unutarnjih poslova. 

Naime, prema Zakonu o radu plaća u članku 90. stavak 1. „Poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu.“, u članku 91. stavaka 1.  „Poslodavac je dužan isplatiti jednaku plaću radnici i radniku za jednak rad i rad jednake vrijednosti.“, a stavak 3. istog članka kaže „Pod plaćom se, u smislu stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa isplaćuje radnici ili radniku za obavljeni rad.“ 

Izvan plaće su samo druga materijalna prava radnika propisana člankom 62. stavak 6. Zakona o radu „Plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju se i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.“ 

Nadalje, Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike članak 41. stavak 1. „PLAĆU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ČINI OSNOVNA PLAĆA I DODACI NA OSNOVNU PLAĆU.“, a u stavku 3. u potpunosti jasno se navodi „DODACI NA OSNOVNU PLAĆU SU DODACI za uspješnost na radu, DODACI ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA I DRUGA UVEĆANJA PLAĆE.“, u članku 44. stavak 3. navodi se: „DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA KOJI RADE NA POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA UVEĆANJE PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD I DRUGA UVEĆANJA PLAĆE IZ OVOG ČLANKA OBRAČUNAVAJU SE ZA SVAKI SAT RADA NA OSNOVNU PLAĆU UVEĆANU ZA DODATAK ZA POSEBNE UVJETE RADA I ZA ZVANJE.“

Zaključno podsjetili bi i na Zakon o policiji i članak 78. koji kaže: „Plaća policijskog službenika sastoji se od osnovne plaće i dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima. Osnovnu plaću policijskog službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta policijskog službenika sastoji se od osnovnog koeficijenta uvećanog za postotak za specifičnost policijske službe.“, a članak 79. kaže da „Specifičnost policijske službe uključuje dodatke za: povećanu opasnost za život i zdravlje policijskog službenika, osobno policijsko zvanje, odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja.“

Unatoč tome što poznavanje navedenih činjenica zahtjeva određeno iskustvo iz radno pravnog statusa državnih i policijskih službenika, one su temeljna znanja potrebna za razumijevanje pojma „plaća radnika“. 

No kako bi pokušali pojednostaviti: Plaća policijskog službenika sastoji se osnovnog koeficijenta, dodatka za specifičnost policijske službe (koji je smanjen) i drugih dodataka. Stoga svako smanjene dodataka znači i izravno smanjenje plaće. Bilo kakva objašnjenja da nije smanjen koeficijent, već samo dodaci te time nije smanjena plaća, ne stoje.

Naš je zaključak da nije posao ministra da poznaje provedbene propise koji reguliraju plaću, no međutim, to je zadatak popratnih službi koje ga o tome trebaju, u potrebnom trenutku, upoznati. Očito je došlo do „šuma u komunikaciji“ i propusta, i netko je dozvolio da ministar izjavi da dodatak na plaću nije plaća (!?), ŠTO JE OČITA NEISTINA! 

Stoga ponavljamo, plaća je i koeficijent i dodaci na plaću, a svako smanjenje dodatka ili koeficijenta predstavlja smanjenje plaća. Ovo je osobito bitno jer smanjenje masa plaća manjim dodacima, a višim koeficijentima, iznosi preko 5 milijuna kuna na godišnjoj razini i to je ČINJENICA a ne stajalište ili interpretacija. Sve ostalo izrečeno po navedenom pitanju je samo stajalište i konstatacija. 

Kao dokaz ovim našim navodima dostavljamo Vam dopis MUP-a broj: 511-01-152-29950/2-2016 od 6. svibnja 2016. godine iz kojeg je vidljivo da na SMANJENJU PLAĆA MUP SAMO U OVOJ GODINI NAMJERAVA UŠTEDITE TRI MILIJUNA KUNA, a u sljedećoj preko PET MILIJUNA KUNA (Prilog 1.).

Zato su plaće policajcima smanjene, a ne povećane u ukupnosti. Da se samo radi o birokratskim policijskim dužnostima, to bi shvatili, no tu su i operativci, policijski službenici na suzbijanju kriminaliteta, droga, organiziranog kriminala, gospodarskog, krvnog, PNUSKOK-a, kao i ostali službenici krim. policije koji se bave drugim specifičnim poslovima, protueksplozivci, ronioci, piloti te da dalje ne nabrajamo. Previše se „zahvatilo“ i oštetilo policajaca – radnika u pravom smislu, a s druge strane, najniži koeficijent nije povećan svima npr. niti specijalcima, niti interventnim policajcima, koji i dalje imaju najniži koeficijent u državi od 0,776.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić


279_18-05-2016 Mediji – Smanjenja plaća u MUP-u.pdf
09-05-2016 MUP – Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama PS – podaci.pdf

Foto: mojarijeka.hr

PODIJELI